Miesto konania

Dom u Bielej ruže

Majer 254 Kostivrch

Medzi Novou Baňou a Žarnovicou

0944324899

Termín konania

17.-19. júla 2020

Podmienky

Účastníci si pripravia

jedno predvedenie z Hláskovej Eurytmie

a jedno z Tónovej Eurytmie.

Maximálny počet účinkujúcich v jednom čísle vzhľadom na priestory je 5 osôb.

Idea

V Eurytmii sa dotýkame toho najsvätejšieho

v Univerze – Loga – KRISTA.

Eurytmia je esencia Krista.

Oľga Kulagina

Keď vnímame z toho všetkého, čo je možné sa dozvedieť o veľkolepej dejateľnosti Kristovej bytosti pre človeka – môžeme pocítiť v duši nesmiernu vďaku a úctu, pokoru pred obrovskou obeťou a až grandióznou……

Perla Perpetua Voberová

Zasadenie semiačka

Prvý ročník

4.-7.júl 2019


Ako sme začali…

Malý festival ešte tak trochu v Jánskej nálade

Myšlienka malého festivalu vznikla ešte rok pred týmto prvým podujatím. Vzhľadom na počet eurytmistov na Slovensku sme sa zišli už viacerí v Dome u Bielej ruže a pokúsili sme sa vytvoriť schránu pre bytosť festivalu, ktorá verím, že sa raz stane reálnou pre tento pozemský svet. Tiež verím, že bude možné realizovať každým rokom v júlovom období takéto stretnutie – najmä čoraz na vyššej kvalitatívnej úrovni. Začali sme práve Jánskou imagináciou, ktorá bola vytvorená Rudolfom Steinerom i v eurytmickej forme. A záverom okrem hláskových a tónových sól zaznel text meditácie „Temnota, svetlo a láska“ v podaní prvej Schprachgestaltorky na Slovensku Milady Perháčovej.

Atmosféra

Malý festival krásneho pohybu sa niesol v znamení priateľského stretnutia a napriek horúcemu júlovému ovzdušiu vniesol nové nádeje do ďalšej spoločnej práce

a všetkých zúčastnených – Perla Perpetua Voberová