Idea festivalu

Ideou festivalu je snaha o vyniknutie samotných diel komponovaných pre spev, oceňuje sa interpretácia menej známych piesní a árií. Zároveň si festival kladie za cieľ vytvoriť atmosféru, kde je vzájomná podpora, podnecujúca divácka účasť, sociálne umelecké zblíženie, spoločné hľadanie subtílnych výrazových prostriedkov, návrat k pravým speváckym prejavom.

Výber skladieb 

Interpetácia árií alebo piesní, príp.ľudových piesní v úprave.

Účastník si pripraví dve diela :

  1. od slovenského skladateľa
  2. od svetového skladateľa.
Vekovo neobmedzená účasť

Účasť na festivale je vekovo neobmedzená, Jedinou podmienkou je individuálne alebo inštitucionálne školenie v klasickom speve. 

Citová a pravdivá interpretácia

Účastník sa snaží neprezentovať iba seba a svoje schopnosti, ale v prvom rade samotné dielo, ktoré interpretuje s čo najväčšou úctou, pravdivosťou a citovým prežívaním.

Korepetícia

Skladby zaznievajú so sprievodom klasických hudobných nástrojov, ktoré si zabezpečuje účastník sám, pokiaľ nejde o dielo komponované a capella.

V Dome u Bielej ruže je k dispozícii klavír značky Blüthner. 

Prihlasovanie v troch krokoch

 Veľmi jednoduché

Zaregistrujte sa

Registrácia 

Registračný malý poplatok 5 eur

so základnými údajmi o Vás

Pošlite mail

Program

Na mailovú adresu spiritualneumenie@gmail com

pošlite Váš program spolu s minutážou.

Do predmetu uveďte „Malý festival krásneho spevu“ a Vaše kontaktné údaje.

Program sa snažte vyberať tak, aby ste neporušovali autorské práva. 

Priložte súbor

Notový zápis

Do prílohy mailu vložte oskenovaný notový zápis diel, ktoré budete interpretovať. Po Vašej účasti na festivale Vám budú zaslané skompletizované noty aj od ostatných účastníkov.

Jenny Lind 

Myšlienka festivalu – Perla Perpetua Voberová

Dnes možno v rapídnej miere sledovať úpadok krásneho spevu. Tento úpadok začína dokonca už v 17.stor. A sťažuje sa naň najslávnejšia speváčka vtedajšej doby Jenny Lind v súvislosti foniatrickým meraním hlasiviek, čo zapríčinilo využívanie

odborných suchopárnych medicínskych pojmov v samotnej výučbe spevu. Tým sa významne začala vytrácať predstavivosť a živý spôsob výuky a začali sa rozmáhať vážne problémy s orgánom hlasiviek.