Idea festivalu

Ideou festivalu je snaha o vyniknutie samotných diel a snaha o ich pravdivú interpretáciu a zároveň snaha o znovunájdenie úcty k reči a sovu ako takým.

Výber diel

Interpetácia poézie alebo umeleckého textu.

Účastník si pripraví dve diela :

  1. od slovenského tvorcu
  2. od svetového tvorcu
Vekovo neobmedzená účasť

Účasť na festivale je vekovo neobmedzená,

Citová a pravdivá interpretácia

Účastník sa snaží neprezentovať iba seba a svoje schopnosti, ale v prvom rade samotné dielo, ktoré interpretuje s čo najväčšou úctou, pravdivosťou a citovým prežívaním.

Obohatenie

Recitácia môže byť obohatená o pohybové umenie eurytmiu alebo divadelné stvárnenie

Marie Steiner

zakladateľka „Umenia tvorivej reči“

Myšlienka festivalu – Milada Perháčová


To, o čo sa snažíme my v práci s rečou – môžeme to nazvať rečové utváranie – je, že sa obraciame k reči samotnej, snažíme sa ju spoznávať z pozície akú nám poskytuje naše dnešné fyzicko-duševne-duchovné založenie.


Program

Zmeny vyhradená podľa počtu účastníkov

Príchod piatok večer 17.apríla 2020

Sobota 18.apríl 2020

9.00

Worshop „Umenie tvorivej reči“ vedie Milada Perháčová

11.00

Spev kánony – vedie Perla Perpetua Voberová

14.00

Základný kameň – eurytmia s Perla Perpetua Voberová

15.00 Cvičenia s Milada Perháčová

19.00 Dejiny a vznik „Umenia Tvorivej reči“ tzv.Sprachgestaltungu

Nedeľa 19.apríl 2020

10.00

Prezentácia účastníkov