Barok

"Hudba je tvorba harmónie

pre uctenie si Boha

a najlepšie potešenie duše."

 

Johann Sebastian Bach

palace-of-versailles-inside-960×642

Zamyslenie

Aká hudba nás privádza k skutočnému vnútornému pokoju?

Túto otázku si môže položiť každý z nás a možno dá každý na ňu odlišnú odpoveď.

Hudba baroka je posvätnou studnicou, ktorá sa neopočúva a ktorá nijako neirituje, ale naopak prináša svetlo a povznesenie a je plná pohybu a optimizmu. Tvorí v nás harmóniu spokojnosť a ľudskú spoluúčasť.

Johann Sebastian Bach komponoval vždy po úctivej modlitbe, až keď sa mu začal zjavovať obraz Krista a jeho zástupov. Za každým dielom písal vetu "Na česť a slávu Božiu!". Nemenej Georg Friedrich Händel v čase jeho ťažkej choroby po ranení mŕtvicou ho slová "Posilni ma, uteš ma", ktoré mu zneli  do jeho vnútra, mu umožnili natoľko vzchopiť svoje sily a skomponovať úžasné dielo "Mesiáša".

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Realizované projekty

Hudba Georga Fridricha Händla

barok plagát2
Mystika

Fotogaléria Dom u Bielej ruže

Hudba Georga Friedricha Händla

Sarabanda

a jej Variácie
1
2
3
4
5
6
7

Gigue

Duet
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Umelecký prednes

Milada Perháčová a Wolfgang Schmutz
Georg Friedrich Händel

Klaňanie

spoluúčinkoval Ľubor Perháč
18
19
20

Allemande

Elena Schmutzová
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Eurytmia a spev

Perla Perpetua Voberová
1
2
3
4
5
6
7
8
9