Pútnický festival hudby

August 2019 

Malý festival krásnej hudby

September 2019 

Malý festival 

tvorivej reči

Apríl 2020 

Malý festival 

goetheanistického umenia

Máj 2020