Štúdium krásneho pohybu

alebo

„Škola eurytmie“

obohatené o ďalšie umenia v rámci školy

Sofiania

Vedie Perla Perpetua Voberová

Umelecký pohyb, ktorý vedie

k harmonizácii osobnosti a uchopuje celú trojčlennosť človeka t.j. nielen telesnú ale i duševnú a duchovnú stránku

V spolupráci s ďalšími hosťujúcimi lektormi

V spolupráci s umelcami z iných umeleckých oblastí

V rámci školy Sofianie

Vyššia škola spirituálneho umenia otvorená od roku 2018

Miesto štúdia

V krásnom prostredí

Domu u Bielej ruže

a Aleje, ktorá spája

Podmienky štúdia

12 mesačné štúdium, ktoré je možné predĺžiť na 5 ročné Absolutórium

/potrebné skončiť do 10 rokov/

Študenti

Maximálny počet študentov
v jednom ročníku je 12
Pri rezervácii, zvoľte 1.september.
V rámci ročného štúdia nárok na 20 individuálnych hodín

Intervaly

Prvý víkend
v mesiaci
sobota večer
a nedeľa
Druhý predĺžený víkend v mesiaci
Ateliér krásneho umenia s umeleckou slávnosťou obohatený
i o iné umenia

Spev

Štúdium
je možné prepojiť spolu so štúdiom krásneho spevu

Slávnostné otvorenie a ukončenie štúdia

1.septembra

Slávnostné otvorenie

Noví študenti majú možnosť zoznámiť sa so študentami, ktorí ukončujú ročník a vidieť ich výsledky práce, zároveň budú slávnostne prijatí do štúdia.

Mesačné slávnosti

Každomesačná práca je ukončovaná malou slávnosťou.

Slávnostné ukončenie

Ročné štúdium končí umeleckou prezentáciou študenta a slávnostným odovzdaním diplomu. Podmienkou je absolvovanie 80% štúdia.

Absolutórium

Štúdium je možné si predĺžiť na päť rokov, keďže každý mesiac má inú tému a žiadny ročník tým pádom nie je rovnaký a úplne štandardizovaný. Absolutórium končí teoretickou prácou študenta a samostatným a čiastočne skupinovým eurytmickým recitálom.