Stretnutia

V Dome u Bielej ruže

Stretnutie materskej škôlky zo Senca

12.-14.7.2019

júl 2019

Stretnutie začínalo v piatok dňa 12.7.2019 podvečernou prechádzkou na Horný Pajer, kde je malý starý kolotoč, ktorý v deťoch vzbudil veľké nadšenie – „Aký krásny kolotoč!“ zaznelo z úst jedného dievčatka, keď nabral väčšiu rýchlosť. V sobotu ráno sme si trochu skúsili základy eurytmie a potom po obede sme si pripravovali básne, ktoré sme chceli na zajtrajšej prechádzke vyvešať po stromoch a vytvoriť tak cestičku poézie od Domu u Bielej ruže, k malej mariánskej kaplnke. Poobede zaznela ešte po malých základoch spevu mariánska dvojhlasná pieseň a napriek malému daždíku sa začala opekačka na záhrade. Nedeľa bola krásnym vyvrcholením stretnutia – naše básne môžete nájsť rozvešané na stromoch cestou poza Dom u Bielej ruže.