Štúdium krásneho spevu

alebo

„Škola oslobodenia hlasu“

obohatené o ďalšie umenia v rámci školy

Sofiania

Vedie Perla Perpetua Voberová

Duchovné pozadie spevu a jeho prínos k oslobodeniu hlasu smerujúcemu

ku kráse, veľkosti a vnútornej hĺbke

a pravdivosti

V spolupráci s ďalšími hosťujúcimi lektormi

V spolupráci s umelcami z iných umeleckých oblastí

V rámci školy Sofiania

Vyššia škola spirituálneho umenia otvorená od roku 2018

Miesto štúdia

V krásnom prostredí

Domu u Bielej ruže

a Aleje, ktorá spája

Podmienky štúdia

12 mesačné štúdium, ktoré je možné predĺžiť na 5 ročné Absolutórium

/potrebné skončiť do 10 rokov/

Študenti

Maximálny počet študentov
v jednom ročníku je 12
Pri rezervácii, zvoľte 1.september
Študenti majú nárok na 20 individuálnych hodín počas roka za poplatok

Intervaly

Prvý víkend v mesiaci
piatok večer a sobota
Zborové, individuálne
a skupinové spievanie
Druhý predĺžený víkend v mesiaci
Ateliér krásneho umenia s umeleckou slávnosťou obohatený
i o iné umenia

Eurytmia

Štúdium
je možné prepojiť spolu so štúdiom pohybového umenia Eurytmie

Slávnostné otvorenie a ukončenie štúdia

1.septembra

Slávnostné otvorenie

Noví študenti majú možnosť zoznámiť sa so študentami, ktorí ukončujú ročník a vidieť ich výsledky práce, zároveň budú slávnostne prijatí do štúdia.

Mesačné slávnosti

Každomesačná práca je ukončovaná malou slávnosťou.

Slávnostné ukončenie

Ročné štúdium končí umeleckou prezentáciou študenta a slávnostným odovzdaním diplomu

Absolutórium

Štúdium je možné si predĺžiť na päť rokov, keďže každý mesiac má inú tému a žiadny ročník tým pádom nie je rovnaký a úplne štandardizovaný. Absolutórium končí teoretickou prácou študenta a samostatným speváckym recitálom.