Aktuálne

Perla Perpetua Voberová

Informácie o jednotlivých podujatiach

Podujatia sú väčšinou pravidelné, pokiaľ kvôli sviatkom a dovolenke nie je dané inak

Ateliér krásneho umenia s neznámym pohybovým umením eurytmiou a spevom spojené s ďalšími umeleckými aktivitami, prechádzkami v krásnej prírode v našej "Aleji, ktorá spája" a rozhovormi. K dispozícii osobitný priestor - sála bývalej školy jednotriedky na lazoch - dnes s názvom "Dom u Bielej ruže". Ateliér realizujeme počas víkendových dní. Zážitkom je vznik rozprávkového alebo iného príbehu vychádzajúceho častokrát z jednotnej témy a zo schopností a príp. nápadov samotných účastníkov. Záverom je spoločná umelecká slávnosť v podobe hranej, spievanej, recitovanej a umeleckým pohybom stvárnenej hry, často sa odohrávajúca v prírode a využívajúca okolitú scenériu.

Témy a termíny

Každý mesiac v roku sa nesie v inej téme, stretávame sa cez víkendy