Leto

Motto

„V hĺbke zimy som konečne pochopil,

že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.“

 

Albert Camus

 

francúzsky spisovateľ 1913 - 1960

cb992b086ee9ad8c34842145cc3847fb

Zamyslenie

Leto
V najkrajšom zrode leta, keď človek svieti v svojich životných silách ako obrovská žiara, ktorá priam zaslepuje a magicky priťahuje elementárny svet, ktorý vo svojom pozitívnom zmysle s bázňou pristupuje k človeku ako nositeľovi pozemského Jástva a je vďačné za jeho prítomnosť, lebo ho toto svetlo tiež môže prostredníctvom človeka prežarovať, ale aj negatívne, keď sa vo svojej potemnelej podobe snaží z človeka toto svetlo priam požierať, aby nemohol niesť ho ako pochodeň až k prahu Vianočných chvíľ.
Tu slnečný jas, ak ho dokážeme prijímať nielen v jeho tepelno svetelnej podobe, ale i v jeho duchovno-duševnej podobe nám pomáha toto prežarovenie našej bytosti udržať. Každá myšlienka na duchovný svet nás prežaruje a každá myšlienka na to nízke v nás nás zatmavuje. V auguste padajú Lietavice, ktoré hasnú a práve ony sú našimi myšlienkami, ktoré sa buď zapaľujú, alebo vo svojej tiaži musia byť v ohnivom Michaelskom meči porazené, aby sme neboli príliš nimi zaťažení a aby boj medzi svetlom a temnotou v nás bol vyhraný v prospech svetla.
Radosť, ktorá nás môže obklopovať v sociálnom spoločenstve prostredníctvom letných stretnutí nesúcich umenie, lásku a myšlienky duchovnej vedy nám ostáva v srdci ako požehnané svetlo nesúce sa k vývoju budúcnosti. Leto je nanajvýš budúcnosťou ľudstva, návratom do rajských svetov, z ktorých sme museli zostúpiť, aby sme sa spoznali a priniesli nové impulzy slobody do vývoja všetkých bytostí.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Inšpirácie Leto

Len pre členov exluzívneho klubu Vit Rosa
9507579b618cb04ad3cc592fed4b5389

Realizované projekty

Bytosti leta

stretnutie detí august 2021

Stretnutie detí v Dome u Bielej ruže sa nieslo v znamení slnka, kúpania v Kopanickom a Novobanskom tajchu, návštevou Starohutského vodopádu a pútneho miesta Kohútov.  Skupinku detí viedli Zorka Richterová a Perla Voberová. Okrem iného sa v jednom dni deti premenili na letné bytosti: Slncového koňa, Slnečného rytiera, Poludnicu, Plamienky, Lietavice a nesmelo chýbať samozrejme žiariace Slnko.

Na záver si deti rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky.

Videogaléria

Bytosti leta

za jeden deň pripravila s deťmi Perla Perpetua Voberová