Rosaria

Motto

Uzdravujúcim je iba,

keď sa v zrkadle ľudskej duše tvorí

celé spoločenstvo

a v spoločenstve pôsobí

sila jednotlivej duše.

 

Rudolf Steiner

d8be97dcc25026c62c5979627bc7b433

Idea

 

Ruža ako symbol nového ľudského snaženia, ktorej bytosť ukazuje tŕnistú cestu človeka, ale vo svojom vyvrcholení v kvete a plode prenádhernú bytosť a plnú tvorivých síl. Každý jeden lupeň ruže je osadený ako diamant do kvetného stvolu a je tak ojedinelým umeleckým dielom prírody šíriacim neopakovateľnú vôňu, ktorá je jednou z najvzácnejších vôní na svete. Tak aj táto umelecká eurytmická skupina sa chce stať spojením ľudských bytostí, ako lupeňov ruží, ktorí vo svojom umeleckom prejave budú šíriť vôňu, éterickú substanciu pre okolitý duchovný priestor, ktorý tak potrebuje v dnešnom svete konzumu byť opäť oživovaný a morálne pozdvihovaný.
Eurytmia slúži na zušľachtenie našich pohybov, ozdravenie našich životných síl a skrásnenie našej duše a v neposlednom rade na posvätenie nášho ducha. Stáva sa tak modlitbou k vyššiemu nad nami o to viac, keď v spoločnej úctivej snahe sme schopní sa spojiť do jedného celku rešpektujúceho každého jednotlivca. Táto idea Rosarie zvoláva ľudí, ktorí v čistej snahe a úcte sa chcú pokúsiť zo seba tvoriť lepšiu bytosť pre druhých a pre svet.
Eurytmia posilňuje vôľové schopnosti, umožňuje sebaovládanie, relaxáciu, upokojenie a pritom hrejivé oživenie životných síl prúdiacich v  našej organickej bytosti.
Dovoľte vysloviť zbožné želanie: Nech rozvíjajúci sa puk Rosarie prináša pre budúcnosť vrelé oživené vzťahy vznikajúce skrz spoločné cvičenia a umelecké vystúpenia.

 

 

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Podmienky

 • Na Slovensku momentálne nie je možnosť štúdia eurytmie. V snahe prekonať tento deficit a poskytnúť pribúdajúcim záujemcom možnosť oboznámiť s ňou vám ponúkame ojedinelú možnosť, ktorú zatiaľ momentálne neponúka nik iný na Slovensku, venovať sa intenzívnejšie pohybovému umeniu eurytmii v podobe minimálne ročnej účasti v novovznikajúcom umeleckom telese Rosaria.
 • Pokiaľ chce niekto sa  eurytmii venovať intenzívnejšie, môže študovať eurytmiu v rámci v školy Sofianie.
 • Budeme sa stretávať vždy prvú nedeľu v mesiaci od 9 hodiny do 12 hodiny a budeme mať spoločné cvičenie.
 •  Od nového roku 2020 je možné pripojiť sa k tejto našej snahe. Prvé stretnutie je 5.januára 2020.
 • Nácviky sa realizujú v Dome u Bielej ruže.
 • Spoločné cvičenie v rámci Rosálie sa platí na jeden rok vopred a činí 60 eur.
 • Potom je možné si v poobedných hodinách dohodnúť vyučovaciu individuálnu hodinu eurytmie.
 • Je vhodné prísť už deň vopred, aby ste boli na spoločnom cvičení načas a nerušili tak ostatných a boli dostatočne sústredení na spoločné cvičenie. Prespanie v Dome u Bielej ruže činí 10 eur.
 • V sobotu je možné obohatiť cvičenie účasťou na speváckom zbore, príp.individuálnych hodinách spevu v rámci speváckeho zboru Cantus Lilium.
 • Dôležité je pravidelné cvičenie zadaných úloh počas celého mesiaca až do nového cvičenia.
 • Spoločná práca bude zahŕňať i vystúpenia v rámci umeleckých slávností  a vystúpení na Malom festivale krásneho pohybu.
 • Na stránke Aktuálne nájdete možnosť rezervácie. Alebo priamo na obednávacej stránke Reenio
 • Na každom stretnutí sa nacvičuje vždy nové cvičenie príp. časť hudobného alebo poetického diela.  Dôležité je pravidelné precvičovanie zadaných úloh počas celého mesiaca až do nového nácviku.
 • Spoločná práca si vyžaduje úctu a dostatočnú prípravu a zameranosť naň - účasť si netreba mýliť s víkendovou zábavno oddychovou aktivitou, ale ako poslanie pre nielen svoj osobný rast.
 • Jeden rok je skúšobný a po ňom môže byť rozhodnuté zo strany tých, ktorí vedú umeleckú skupinu, alebo zo strany samotného účastníka, že účastník nebude ďalej pokračovať a to z dôvodu nedostatočnej práce na sebe, čo je vidno v neschopnosti správne sa orientovať v priestore, ktoré sa nepodarilo odstrániť ani individuálnymi hodinami.
 • Prosím o dodržiavanie podmienok pobytu.