Zamyslenie

Fašiangy

Zima je dlhá a dnes by možno mnohí povedali, že „depresívna“, veľa tmy a vnútornej izolácie. Mnohí to riešia vybičovávaním sa v zimnom športe, iní takmer ničnerobením… Ale Fašiangy boli a ešte i na mnohých miestach sú riešením, ako prežiť dlhú zimu a ako ju uniesť v duši, keď už síce prichádza viac svetla, ale vonku je stále ešte treskúci mráz. Fašiangy uľahčujú tak radostnejšie niesť zimný tlak a odolávať mu. Umožňujú zároveň nebyť v izolácii, ale stretnúť sa s ostatnými, zahriať sa duševným teplom a pozitívnymi vzťahmi a tak si zdeliť vzájomnú schopnosť radovať sa. Akoby dvojník človeka, ktorý vlastne má hroznú podobu a ktorého človek počas zimy viac vyciťuje /dokonca má raz ľudstvo dospieť k tomu, že ho bude jasnovidne vidieť priamo pri sebe a viac sa s ním konfrontovať, čo pre mnohých vôbec nebude jednoduché/ mohol byť na svet uľahčujúcim spôsobom vynesený navonok v podobe masky a tak trochu odľahčený a vysmiaty. Zaujímavé je, že pri mojom osobnom pozývaní, niektorí reagujú - „Ja som sám o sebe dobrá maska.“ A o tom to je – ľudia sa voči sebe prejavujú v maskách a neukazujú všetkým svoje ideály t.j. to, čo majú krajšie v sebe, ako ešte častejšie skrývajú i to zlé. Zdalo by sa to možno neúprimné, ale je to dnes ešte potrebné, človek si nasadzuje rôzne masky v živote, lebo ho chránia pred sebou samým alebo pred ostatnými. Možno je potrebné naučiť sa skrz tú masku vedieť správne ukazovať seba – toto smerovanie ukazuje dramatické umenie – v minulosti s ešte možno väčšou hĺbkou a uchopením. A tak práve možno fašiangová doba umožňuje ukázať viac zo seba – aj ukázať nie tú peknú svoju stránku v podobe vytvorenej masky, ale samozrejme humorným spôsobom. Preto jednou z požiadaviek Fašiangov bolo mať, čo najstrašidelnejšiu masku. Naopak karnevaly, ktoré sa dejú tiež v tej istej dobe si stanovujú za cieľ ukázať to najkrajšie zo seba, ten ideál – každé dievčatko chce byť na karnevale princeznou. Preto i mladí tovariši ukazovali, čo v nich je a boli prijímaní do majstrovských cechov. Tak sa vlastne maska stáva prostriedkom vyjadrenia seba samého. Všetko je viac dovolené – radovanie sa, jedlo, dokonca nevera je dovolená na niektorých karnevalových nočných slávnostiach vo svete. Toto všetko nesú v sebe plesy, maškarády, v minulosti bakchanálie, saturnálie…

Vidiac toto pozadie, môžeme vedomejšie uchopiť končiace sa zimné obdobie roka a pokúsiť sa na inej rovine realizovať fašiangovú slávnosť – možno i prostredníctvom prípravy masiek, spevom, eurytmiou, spoločným pripravovaním fašiangových dobrôt a vrelým ľudským stretnutím.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Pripravujeme

Fašiangy

Čas na farby a spoločné veselie

21-24.2.2019

Ateliér

24.2.2019

Umelecká slávnosť