Slza

Realizované projekty

Nádej na dne slzy

Nádherná a krehká duša Janka Bernáthová a jej tvorba, ktorá poukazuje na to, že i pri smútku a trápení, je človek schopný nájsť nádej, potešenie a skrz pokoru i krásu a ušľachtilosť. O to viac mi je blízka táto jej zbierka, lebo v nej je i báseň, ktorá vznikla ako inšpirácia môjho spevu a eurytmie. A tak s láskou a vďačnosťou Vás pozývam na krst tejto básnickej zbierky, na ktorej budem spievať Vokalízy.

plagáty 16
plagáty 2 (1)

Fotogaléria

Poetka

Janka Bernáthová
7
8
9
11
12
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Spev

Perla Perpetua Voberová
36
37
38
40
40
41
42
43
45
46
47
50
52
53
44
51
49
2
3
4
5

Eurytmia

Perla Perpetua Voberová
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
34
35

Účinkujúci

recitácia, spev
1
17
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
40
39
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
56
54
57
58
59
60
61
62
64

Diváci

priestory evanjelického chrámu
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27

Posedenie

spolu s Danielom Šovcom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10