Vianoce

Po celou vánoční dobu stojíme na prahu dvou světů, a novoroční práh můžeme chápat jako součást tohoto obsáhlého zážitku. Co leží před prahem, je svět našeho tápání, našich zmatků, svárů a nevraživostí. Za prahem můžeme tušit svět jiného rázu – bez viny, bez lži, bez sobectví, svět svatosti a dobrotivosti, svět odpuštění a naděje: svět ducha. Na prahu, jako velký prostředník mezi světem neposkvrnitelné ryzosti a světem hříchu, s pohledem plným míru a lásky, stojí Kristus.

Jan Dostal

vianočné prianie

Prajeme Vám krásne Vianoce

a šťastlivý Nový rok

V najkrajšom tichu Vianočnom

velebnom svetle belostnom

hviezdnatou nočnou oblohou

hľadí človek za tou svojou

a tak prijíma dovnútra jas

jas čistý, čo zvelebuje nás

a prekonáva trápenia

a zahladzuje súženia.

 

OD VIANOC DO TROCH KRÁĽOV

Každý, i zdanlivo obyčajný rok má svoj pravidelný dar navyše a je ním čas trinástich svätých noci na jeho konci a začiatku, ktoré sú ľuďom darované  ako dni mimo tých každomesačných dvadsiatich-ôsmych. Zem zrazu nenadychuje a ani nevydychuje, ale na chvíľu akoby zastaví dych a prináša zvláštny pokoj, darovaný pokoj – nehybné meditačné chvíle počínajúce Štedrým dňom. V tomto dni sa naplno vylieva láska Boha Otca a ďalšie dva dni ukazujú narodenie Jezuliatka vo svojich dvoch obrazoch. 25.december pripomína narodenie pravej Lásky, tak ako to zobrazuje Lukášovo evanjelium, vo svojej nevinnej čistote a nežných zázrakoch navštevujú chudobného Ježiška narodeného v jasliach pastieri. 26.december je obrazom narodenia najväčšej múdrosti, tak ako to zobrazuje Matúšovo evanjelium, v návšteve Troch kráľov z východu, prenasledovaní a úteku. Oba tieto obrazy sa spájajú v dvanásťročnom Ježišovi, aby potom bol schopný prijať v čase krstu v Jordáne božskú bytosť Kristovu. Nie náhodou sa tieto noci završujú v niektorých cirkvách týmto krstom a nie náhodou pravoslávni oslavujú Božie narodenie práve 6.januára – vraviac o Narodení Krista. Tieto dni sú vnútornou cestou, ktorá nám môže pomôcť zažiť a viac vnútorne pochopiť cestu od Ježiša človeka, ku Kristu Bohočloveku.

Perla Perpetua Voberová

 

Realizované projekty

Od Vianoc do Troch kráľov

Koncert na zámku v Rohrau

Fotogaléria Zámok Rohrau

Koncert Od Vianoc do Troch kráľov

Koncert

16
15
14
13
12
11
10
9
8

Zámok

7
6
5
4
2
3
1

Recenzie

Vianočné predstavenie

Nádherný vianočný čas! Čas pokoja a vzájomného porozumenia. Chvíle, keď sa človeku žiada zohriať si ruku o neznámu blízku dlaň. Chvíle napĺňajúce nás citom a láskou. Do domovov zavíta radosť a spoločné šťastie. Čas akoby zastal – na pár dní.
Sviatočnú atmosféru týchto dní doplnil Vianočný koncert speváckeho zboru Žarnov v kostole sv. Petra a Pavla v piatok 28.12. o 16.30 h. Žarnov sa predstavil v novom zložení. Oproti minulosti je výrazne menší, čo však neubralo na jeho kvalite. Spevácky zbor má v súčasnosti 16 členov. Vedúcou súboru je Katarína Bačová. Vedenie zboru prevzala dirigentka Mgr. Perla P. Vóberová, učiteľka spevu ZUŠ v Banskej Štiavnici. Pod jej taktovkou v umeleckom a precítenom prevedení, za spolupráce celého zboru, ste mali možnosť vidieť výnimočný a nevšedný koncert. Celý program sa niesol v duchu biblického príbehu narodenia Božieho dieťaťa. V hlavných postavách anjelov, pastierov a kráľov účinkovali žiaci škôl v Žarnovici, v Hodruši-Hámroch a ZUŠ v Banskej Štiavnici. Okrem vhodne vybraných a zaradených zborových piesní bol program  obohatený o sólové vystúpenie Perly P. Vóberovej v úvode koncertu. V úlohe Márie s uspávankou Chtiac, abys spal sa predstavila Leasana Hudecová. V závere programu spievala Ave Mariu Andrea Halibožeková. Celkovú atmosféru doplnila hrou na organ profesorka organovej hudby Mgr. art. Marta V. Gáborová zo Žiliny, ktorá predviedla obdivuhodný výkon na majestátnom hudobnom nástroji, akým organ je. Nezvyčajným a originálnym spôsobom vyvrcholil koncert piesňou Tichá noc, ktorá zaznela v tme kostola, len za svetla horiacich sviečok v rukách všetkých divákov.

Spevácky zbor Žarnov svojim vystúpením prekvapil očakávania obecenstva. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a umeleckého zážitku si odnášali diváci domov. Piatkové popoludnie bolo určite pre všetkých príjemným oživením a obohatením vianočného obdobia.

Zo zákulisia koncertu:
• 10 min. pred koncertom nám dopravili chýbajúci stojan pre dirigentku, požičala ho Danka Sitárová
• vzácnym hosťom bol bývalý, dlhoročný dirigent SZ Pavel Šianský
• Adventný koncert v tomto prevedení mal premiéru v kostole sv. Mikuláša v Hodruši-Hámroch 15.12.6.1.2013 o 16.00 h. uzavrie SZ trojicu koncertov v kostole v Kozárovciach• od nového roku začína SZ s nácvikom nových piesní a už má naplánované podujatia na celý rok 2013
• Žarnov pozýva nových členov do zboru
• 3 členovia pribudli z Horných Hámrov
• SZ Žarnov v roku 2013 oslávi 60. výročie svojho založenia
• kytice boli z kvetinárstva Foria – od Štefana Foltána, sponzorsky prispel k cene kytíc
• Pizzeria – Pronto, majiteľka Eva Murányiová sponzorsky prispela k občerstveniu 26 účinkujúcich
• Zdenko Toma daroval víno k občerstveniu
• ďakujeme Tv – Panoráma za záznam priebehu koncertu
• slovo ďakujem sa v ten večer vyslovilo niekoľkokrát v rôznych podobách, nič nestojí, ale pritom má veľkú váhu
Vďaka patrí všetkým, ktorí zorganizovali tento večer a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o jeho plynulý priebeh.

Text: Eva Tomová
Foto: Zdenka Tomová

--------------------------------

 

2be52357a32a2437f34a6a5c74592f4e
Zdenka Tomová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

 

Žarnov - spevácky zbor zo Žarnovice už píše svoje narodeniny viac ako 50 rokov. Mnohí jeho členovia už spievajú svoje piesne v nebi s anjelmi.

Žarnov vystupuje pri rôznych príležitostiach, ale ja chcem vyzdvihnúť jeho každoročné Vianočné koncerty v kostole.

Aj tento rok to boli vystúpenia - 15.12.2012 v Hodruši-Hámroch, 28.12.2012 v Žarnovici v kostole sv.Petra a Pavla a 6.1.2013 v Kozárovciach v kostole sv.Filipa a Jakuba.

Tento rok nám Žarnov pripravil milé prekvapenie hneď pri nástupe. Nebolo to ako predtým, že jednoducho nastúpili na stupienok pred oltár. Prichádzali zo zadnej časti chrámu s horiacimi sviečkami, ktoré položili okolo pomyselných jasličiek. Jasličky, to bola pripravená stolička s ovčím rúnom, okolo vetvičky čačiny a položené horiace sviečky. Bolo to veľmi emotívne a dojímavé.

Potom sa prihovorila účastníkom koncertu p. Perla Perpetua Voberová, dirigentka a sólistka, ktorá napísala k tomuto vystúpeniu scenár.

Na začiatku koncertu rozozvučala mohutné tóny organu p.Marta Gáborová skladbou Toccata a fúga d mol od J.S.Bacha. Bolo priam cítiť v jej úprimnom podaní oslavu na veľkosť Pána BOha. Sólom otvorila spevácku časť p.Voberová svojím nádherným sopránom. Zvlášť piánká chytali priam za srdce. Svojim sólom reprezentoval mužskú časť p.Peter Svoboda. A zas zaspieval ˇarnov svoje piesne s vianočnou tematikou a potom prišla najkrajšia časť programu. Tichým krôčkom zo zadnej časti chrámu prichádzala s Ježiškom v náručí, priam ako anjel, zduchovnelá dievčinka Lesana Hudecová z Banskej Štiavnice, žiačka p.Voberovej, ktorá ju vyučuje spev. Sadla si k jasličkám, a tak sa zhostila svojho vystúpenia, že som mala slzy v očiach. ten pohľad, ako sa úprimne dívala na dieťatko, sa nedá opísať. Ticho a úctivo ju sprevádzali dvaja anjeli. Milučko zaspievala uspávanku. Ježiškovi sa prišli pokloniť pastieri, aj traja králi zložiť dary. A zas zaznel organ: variácie na uspávanku od Mozarta v podaní p.Gáborovej, ktorá učí v Žiline na Konzervatóriu hru na organ.

Na záver nás p.Voberová vyzvala, aby sme všetci spoločne zaspievali Tichú noc len pri svetle sviečok, ktoré pri vchode dostal každý účastník.

Krásno v duši mohli účastníci prežívať jeden a pol hodiny. Toľko totiž trval koncert. V Kozárovciach p.farár Dušan Berta obdaroval Žarnov kópiou obrazu sv.Filipa a Jakuba, ktorý majú na hlavnom oltári.

Nakoniec chcem pripomenúť obetavosť p.Voberovej, ktorá dochádza 10km na skúšky, každý štvrtok a p.Katuše bačovaj z Hodruše-Hámrov, predsedníčky Žarnova, ktorá to má na starosti organizačne.

Nuž milí priatelia, mohli by ste sa prihlásiť, dobre zužitkovať svoj voľný čas a pridať sa k tomuto milému kolektívu. Strávili by ste veľa príjemných chvíľ aj pri nácviku, aj pri samotných vystúpeniach, a tak rozdávali radosť ľu´dom v tejto ťažkej dobe. Prihláste sa a neobanujete.

Antónia Benčatová

Žarnovica

3decf6811361b285f1a50dcb764126bf
Antónia Benčatová

Fotogaléria

Vianočné predstavenie

Mária s jezuliatkom

Lesana Hudecová
30
23
22
21
2

Réžia

Perla Perpetua Voberová
26
5

Spev

Spevácky zbor Žarnov
19
1
3

Sóla

Andrea Halibožeková a ďalší
4
29
28
27
25
24

Inšpirácie

a6478a9b6c8f3bc1b0f6c4a12e6a869b

Anjel pánov

Ján Valenta
735acfedbf44505e974d6490665cf112

Vianočný vinš

Vinš
images (3)

Sem, sem, dieťatko

Koleda
f70fb043c9c7fa023e83df936f5ee328

Ó, du liebes Jesu Kind

Anton Bruckner
1d21f30c8056ecbd69aaff39682059c3

Vianočná prosba

Daniela Horínková
4184269677a15fe276650b3dbec10926

Ninaj, ninaj, Jezulátko

Ján Cikker
35b9ac64ad409626d41a2071334b3937

Milým Vianociam

Svetozár Hurban Vajanský
7bc72262f3d54e95bb59b45c5d0a2d38

Tichá noc

Jan Gruber/Emil Kraus
1ba3c1dbcb39ce09f5efe59dfd9e085b

Vianočná uspávanka

W.A.Mozart
4683b341c884ab8cfc9a486e4203d0ee

Búvaj dieťa krásne

Koleda