Medonosná včela

O posvätnosti včiel

Minulá noc

 

Minulú noc, keď som spal,

zdal sa mi - podivuhodný omyl!

že mám v srdci včelí roj

A zlaté včely vytvárali biele plásty

a sladký med z mojich

starých chýb

 

Antonio Marchado

 

 

 

 

 

Včelia kráľovná

Perla Perpetua Voberová

Na tróne sedí kráľovná

je svetlom, slnkom odená

v prítmí úľa chránená

a voskom, peľom svätená.

V slnečnom svetlom jase

ožije plod v nej zase

vyletí z úľa nadšená

všetkých trúdov pozýva.

 

 

Iba málo s ňou letí najvyššie

a v letku víťaz svoju paniu skolíše

tu voskový dar semä uloží

a život v tom svoj položí.

Vysilením k zemi mŕtvy upadá

no kráľovná darom je blažená

keď naspäť v svoj domov vletí

tu plody položí pre nové deti

 

Zamyslenie

Včely inak

Pamätám, ako raz niekto deťom priniesol do školy veľký medový plást plný pretekajúceho medu a všetci sme mali z toho obrovský zážitok tešiac sa, ako nás blažila tá slastná chuť v ústach a ako sme sa tešili z možnosti žuvať ten medový vosk ako žuvačku. Takáto úžasná vec však je dnes nahradzovaná sladkosťami a čokoládou. Deti sú v skutočnosti podvyživené, aj keď sú z cukru bacuľaté, ale to, čo by najviac potrebovali a to je med, sa im veľmi nedostáva. Med, ktorý dušu balzamuje, oblažuje dieťa, víta ho láskyplne do sveta, že sa skrz neho môže cítiť v spoluzachvievaní v Božej láske so včelami - tak ako to ony zažívajú vo svojej službe pri znášaní medu. Žiaľ kvety miznú - pritom zem potrebuje byť posiata kvetmi a tým i včelami, lebo len tak môže byť dosť medu pre včely i pre ľudí. Krajina ktorá to podporuje si právom môže povedať, že “prekvitá”, “rozvíja sa”, stáva sa “plodnou”. Nie nadarmo sú tieto slová v priamej súvislosti s kvitnutím kvetov, čo je priamo úmerné opeľovaniu t.j. oplodneniu kvetov, čím vznikajú plody a teda bohatstvo. Skutočné tekuté zlato, ktoré má obrovskú trvanlivosť - aj v hrobke faraónov po 3000 rokoch ostalo nepoškodené. Spojenie človeka so včelami je dôležité pre každého, ich život sa potrebuje zachvievať v nás vedomejšie. Najlepšie sa darí tomu včelárovi, ktorý svoje včely miluje, žije s nimi, zhovára sa s nimi, zaspáva a zobúdza sa s myšlienkou na ne, ponáhľajúc sa pozrieť ako sa ráno zobudili a pozorujúc ich. Cíti ich obrovskú liečivú silu, ktorá sa rozprestiera do ďaleka a oblažuje celý jeho dom pokojom a harmóniou. Aj umenie môže priblížiť človeka k spoluprežívaniu so včelami. Poznanie včelstva skrz duchovné myšlienky s chápaním hlbokých ezoterných tajomstiev v súvislosti so včelami nás privádza k veľkej úcte, ktorá pozorujúc život je prorokovaním i našej budúcnosti, keď sa i my v slobodnej vôli budeme zachvievať v božskej slnečnej láske s oddanosťou mu slúžiac.

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Pripravujeme

Včely inak

plagáty 11 (1)
plagáty 11

Realizované projekty

Vystúpenie včelárska paseka

12.8.2017

V rámci 85.výročia založenia Včelárskej paseky

Kráľová pri Senci

o 14.30 vo Veľkej sále

Poetické pásmo so spevom

a pohybovým umením eurytmiou

o posvätnosti včiel

Fotogaléria

Včelárska paseka
Včelárska paseka (3)
Včelárska paseka (2)
Včelárska paseka (4)

Videogaléria

Inšpirácie

Len pre členov Exluzívneho klubu Vit rosa