Anjelske perute

Všetko,

čo sa deje materiálne

je len púhym prejavom

duchovných skutočností

a všetky veci,

s ktorými sa materiálne stretávame,

sú len vonkajším obsahom

duchovných bytostí.

 

Rudolf Steiner

57d9c61ab4de7e85c0f1e42d62daddd7

Anjel a ľudská duša

Hľadanie vedomejšieho spojenia s anjelom je veľmi intímny a na krehkom tenkom vlásku visiaci vzťah, ktorý býva ľahko prehlušený vonkajšími hrubšími podnetmi. Ak sa zamyslím nad tým, kedy takéto spojenie nastáva a pátram potom vo svojom vlastnom živote, uvedomujúc si ako málo toto spojenie a snahu o rozhovor s anjelom realizujem, som predsa schopná nájsť pár tých krehkých spojení a nitiek. Jedna z takých nitiek – keď sa mi podarilo prežiť deň tak, že činnosť, ktorú som vykonávala som robila s láskou a tvorivo, keď ľudia, rastliny a zvieratá a prírodné dianie som prijímala v ich kráse a opäť s láskou, tak niečo jemne zázračné ostávalo v mojej duši, čo potom cez spánok bolo akýmsi spojením s tou bytosťou, alebo i celým radom strážiacich bytostí a čo v ráno prinieslo sladký a oblažujúci pocit na duši. Cítila som, že som sa v noci ocitla v ďalekých a hlbokých svetoch, ktorý je domovom a prebúdzala som sa ako malé dieťa s dlaňami otvorenými smerom nahor.

Tento pocit mi neskôr prichádzal vďaka eurytmii. Eurytmia zo mňa vytiahla napätie a ja som spávala ako malé dieťa i dodnes často spávam, keď sa mi podarí eurytmiu dostatočne v danom dni cvičiť. Nie nadarmo sa vraví, že sa ňou človek približuje k anjelom.

A hľadanie krásy a láskyplnosť k hierarchiám, ktoré sú zdanlivo tu na Zemi pod tou ľudskou mi asociuje dielko Manfreda Krügera „Človek – anjel“, kde spomína dôležitosť úcty k zvieratám, rastlinám a nerastom. Keď človek prejavuje úctu k prírode, jej okolitej kráse, ktorá sa prejavuje vo všetkom, čo je zdanlivo neživé, akoby tým získaval spojenie s anjelskymi bytosťami a keď obdivuje krásu rastlín, ich kvitnutie a premenu získava metamorfované spojenie s archanjelskymi bytosťami a nakoniec s ríšou zvierat a v úcte k nim a láskavosti k nim získava spojenie s ešte vyššími bytosťami archeami.

V útlej knižočke Novalisa – Fragmenty som našla výrok hovoriaci o krídlach, o tom, že priania a žiadosti sú krídla. A o tom, že existujú také priania a žiadosti, ktoré sú veľmi vzdialené od stavu nášho života. Ale tie priania sa stávajú mocnými peruťami, ktoré majú takú silu, že človeka pozdvihujú a tvoria ostrovy, na ktoré sa možno zniesť.

Aké sú to priania a žiadosti, ktoré povznášajú? Sú to práve také priania a žiadosti, ktoré sú ideálnymi a ušľachtilými obrazmi. A tieto ideálne a ušľachtilé obrazy do nás vnášajú práve anjelske bytosti.

Aké sú to ostrovy? Sú to ostrovy, kam sme v noci počas spánku zanesení. Ak sú naše idei krásne a vznešené, na také ostrovy je naša duša znesená. Vďaka dobru a ideám, ktoré sa snažíme žiť, môžeme získať v noci anjelske oblaženie. A to čo vnútri počas dňa živíme, tam sme v noci zanesení reálne a takí sa i odtiaľ vrátime. Je to však nie ľahké a málokedy sa to možno podarí….

V dnešnej dobe je obzvlášť potrebné vedomé spojenie s anjelskymi bytosťami a v prvom rade s anjelom strážnym t.j.obracanie sa naň skrz myslenie, ktoré má človek dnes silne vyvinuté. Ako krásne je to opísané v posolstve Rudolfa Steinera poukazujúcom na to, čo v nás vykonávajú anjeli, a na druhej strane, aký desivý obraz, dnes už naplno reálny sa nám ukazuje v jeho slovách ako predzvesť, ak človek vedome nezačne budovať vzťah k duchovnému svetu a nepovznášať svojim oduševnelým a oduchovnelým vnútrom i okolitý svet.

Teda nezačne jednostranne hľadiac do sveta nirvány odťahovať sa od sveta, a snaží sa o to, aby prišlo sem kráľovstvo Jeho alebo naopak neprikováva sa len natvrdo k tomuto pozemskému svetu nevidiac, že niečo je i vyššie nad ním a teda snaží sa o to, aby Jeho vôľa bola ako na nebi, tak i na zemi.

Aké nádherné posolstvo je to? A aká zlá predtucha, ktorá ma až zarazila, že ju tak naplno máme dnes pred očami?

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Myšlienky, Noty, Eurytmické formy, Poézia...

Realizované projekty

Anjel a ľudská duša

Umelecká slávnosť

sobota 24.február 2018 o 15.00

V Dome u Bielej ruže

Fotogaléria Dom u Bielej ruže

Vystúpenie tónová a hlásková eurytmia

Perla Perpetua Voberová
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (1)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (2)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (3)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (4)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (5)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (6)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE7
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (7)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (8)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (9)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (10)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (11)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (13)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (12)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (14)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (15)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (16)

Recitácia

Milada Perháčová
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (17)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (1)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (2)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (3)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (4)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE

Alleluja

Milada Perháčová, Ľubor Perháč
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (7)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (1)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (2)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (3)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (4)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (5)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (6)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (12)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (11)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (10)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (9)
ANJELI DOM U BIELEJ RUžE (8)

Domov dôchodcov

Bratislava Dúbravka
ANJELI DOMov– kópia
ANJELI DOM – kópia
ANJELI DOM 3– kópia
ANJELI DOM2 – kópia
Dizajn bez názvu (1)
Dizajn bez názvu (2)
Dizajn bez názvu
Dizajn bez názvu (3)

V posmutnom a studenom novembri 2012

sme sa priateľsky streli

na šití bielych nežných anjelikov,

z ktorých sme mali veľkú radosť,

keď boli nakoniec hotoví,

lebo sa to nezdalo,

ale bola to drobná piplavá práca.

Anjelici sú vyrobení z prírodných materiálov,

filcu a plnení ovčou vlnou.

Dodnes nám robia radosť

a visia pri každej príležitosti,

ktorá súvisí s Vianocami alebo témou anjelov.

Ľubka a Martin Krajčovičovci,

ktorí so mnou spolušili,

sú tiež takí dvaja anjeli

a s láskou vychovávajú svojich

talentovaných a šikovných synov.

Veď cez koho iného,

ako cez dobrých priateľov,

nám môže pomôcť náš anjel strážny,

keď sme v núdzi.

Šitie anjelikov

17.11.2012

Fotogaléria