Bytosť Štiavnice

Vzdych Bytosti Štiavnice

 

Boh zrodil moju bytosť

v tajomný hôrny kraj

a v útrobách mojich

vsadil zlato po okraj.

Mojou dušou tiekla

trblietavá rieka

tá žiaľ v podzemných

útrobách narieka.

Človek vyrval zlatú žilu

a vzal mi ducha silu

Hľadám a blúdim teraz

v srdciach, čo žijú tu,

či nenájdem to moje zlato

v ich veľkom duchu.

A či pretvorí sa v krásny spev

tá trblietavá rieka

že môžem povedať:

Moja duša viac nenarieka“.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Realizované projekty

Pozdrav mestu kultúry

Banská Štiavnica
Plagáty 4
Plagáty 4 (2)