Detská škola umenia

Metodické centrum Dom u Bielej ruže

Zamyslenie

Metodické centrum zamerané na výchovu detí k umeniu a na vyučovanie, ktoré aj abstraktné prírodné vedy učí umeleckou formou so snahou čo najviac ju zreálniť a priblížiť deťom - realizovaná v Dome u Bielej ruže na Strednom Slovensku.

Prioritou je waldorfská pedagogika. Hostia a hlavné lektorky: Perla Perpetua Voberová - spev, eurytmia, umelecké vyučovanie - Erika Galanská, tvorivé ručné a výtvarné práce - Patrícia Tokárová

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Realizované projekty

Christophoros

v čase Fašiangov február 2021

Umelecké stretnutie sa nieslo v príbehu legendy o svätom Christophorovi, ako nositeľovi Krista. Najskôr sme príbeh kreslili, potom sme si ho vypočuli čítaním. Eurytmia v spojení s touto témou bola tak trochu fašiangová z každej ríše, kde prv slúžil svätý Christophor sme mali postavy - z kráľovského dvora, čertov z pekla aj anjelov, aj mnícha aj samotného Christophora a dieťatko, ktoré niesol cez vodu ako malého Ježiška. Potom sme si robili obraz z farebnej ovčej vlny, ako prenáša Christophor Ježiška cez rieku. Celé stretnutie bolo veľmi milým a obohacujúcim zážitkom.

Zima

január 2021

V januári sme sa stretli dokonca dva krát - učili sme sa písmenká a hrali na flautičke. Prežívali sme piesne o zime aj poéziu znázornenú eurytmicky. Vyrábali sme zimných škriatkov a druhý raz vtáčikov.

Zvestovanie a Vianočná hra 2020

december 2020

December 2020 sme naplno prežili v očakávaní Vianoc a hrali sme hru o putovaní Márie do Betlehema a počas eurytmie sme obsiahli pohybom tému Zvestovania Panne Márii. Potom sme vyrábali z papiera očarujúce vianočné hviezdy, ktoré sme lepili na okná.

Jeseň

október a november 2020

Jeseň bola v znamení dvoch stretnutí, kde sme sa v našej umeleckej školičke učili básne a piesne o jeseni a o stromoch, hrali na flautičke, učili sa matematiku a dokonca nemecký jazyk a písať niektoré písmenká všetko pohybom a cez umenie. Na eurytmii sme robili báseň o Ranenej Breze a cvičili sme na krásnu jesennú hudbu. Robili sme si krásne lampášiky s listami a tiež aj maľovali na drievka  jesenné témy. Tiež sme mali zahranú tieňovú hru o svätom Martinovi.

Prvé stretnutia

september 2020

Naše prvé stretnutie bolo pre nás prekvapivo radostné, začali sme sa spolu s deťmi zoznamovať ako inak sa dá učiť v umeleckej škole akýkoľvek predmet, či už matematiku, slovenčinu alebo cudzí jazyk. Prvý krát sme si vyskúšali eurytmiu, keď sme vstúpili do rozprávkového kráľovstva plného krásnych víl a anjelskych bytostí. Potom sme sa učili filcovať malé obrázky, každý, čo cítil a mal chuť vytvoriť tak, taký obrázok mu vyšiel. Veľmi nás zaujala hraná rozprávka s bábkami.