Motto

Život je zrkadlo a umenie skutočnosť.

Život napodobňuje umenie oveľa viac,

ako umenie napodobňuje život.

 

Oscar Wilde

b58add1b29b3e6936ca69746804ea44e

Zamyslenie

Zrkadlo ako panoráma nášho života

Zrkadlo je možno viac než obyčajné zrkadlenie fyzickej reality. Vraví sa, že dlhým a častým sledovaním v zrkadle sa deje niečo v našej duši, čo buď vedie k prílišnému egu, alebo práve naopak ku komplexom menejcennosti. To by bola možno prvá cesta, ale pri použití trošky fantázie sa ponúka úplne iná možnosť – a to možnosť vstúpiť do akoby iného sveta, možnosť viac vidieť niečo iné zo seba, vidieť sa vlastne inak, ako nás vidia druhí, lebo v zrkadle je pravé naľavo a ľavé napravo. A keď má zrkadlo iný povrch, iné tvary, keď je zrkadlový obraz zmnožený pridaním ďalších zrkadiel, tak sa dá vytvárať iná hravá realita, môže sa meniť, akoby falšovať, vytvárať ilúzia, zmýliť cesta ako napr.v zrkadlových labyrintoch. Bavorský kráľ Ľudovít II. na svojom zámku Linderhof mal zrkadlovú miestnosť, v ktorej sa zvláštne odrážal mesiac, zapálené sviečky sa v zrkadlách množili a omnoho viac osvetľovali miestnosť. Pobyt v takejto miestnosti mohol byť zvláštne unášajúci. Dokonca sa často v minulosti i dnes v hypnóze využívala možnosť dostávať sa do médiumného stavu. V psychológii dostáva pojem zrkadla ešte širší rozmer v podobe termínu tzv.zrkadlovej projekcie do druhého človeka v zmysle: “Podľa seba, súdim Teba“. Ale i odraz nás vo svete, v tom ako nás ostatní vnímajú, ako na nás reagujú, i celý náš osud je akýmsi zrkadlovým obrazom nás samých. Vo fascinujúcom spracovaní filmu „Zerkalo“ Andreja Tarkovského je vidno životný príbeh muža mladej ženy, ktorá sa zároveň zvláštne zrkadlí i v jeho matke a naopak, umocňujúc tak jeho duševné prežívanie a jeho osud. Tak sa zrkadlenie stáva silným s nami a s našim prežívaním. Tak nám môže nastaviť i svoju falošnú tvár – ako naznačuje ruská rozprávka Kráľovstvo krivých zrkadiel.

I naša spomienka nám dáva zrkadlo na nás samých, hovorí v nás. V našej mladosti vidíme akoby v zrkadlovej predtuche, to čo príde a v neskoršom veku sa spomienka stáva zrkadlovým obrazom nás samých a umožňuje nám chápať, čím sme boli a kam nás osud smeroval. Správne to naznačuje i príznačný názov knihy poetky Mily Haugovej „Zrkadlo dovnútra“, kde poeticky opisuje spomienky na vlastný život.

Čo ak tesne prechádzajúc bránou smrti uvidí každý z nás akoby naraz v zrkadlovej panoráme svoj prežitý život a potom má možnosť v čomsi, čo je nazývané očistec práve zažívať časovo, čo spôsobil druhým, väčšinou to, ako ho vo svojom vnútri vnímali druhí – je mu vlastne nastavené toto zrkadlo. Toto všetko zažíva časovo asi tretinu svojho života, a asi to pre mnohých nie je ľahký pohľad a zážitok. Z tohto nastaveného zrkadla vyplýva ponaučenie a predsavzatia pre ďalšiu existenciu človeka. A tak sa zrkadlo a zrkadlenie človeka stáva reálnym symbolom ľudského osudu a ľudského prežívania.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie Zrkadlo

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Realizované projekty

Zrkadlo

Odraz v našej duši
plagáty 17
plagáty 10

Fotogaléria

Hudba Georga Friedricha Händla

Pohľad do zrkadla

Hlásková eurytmia
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Záver

klaňanie
69
63
64
65
66
66
67
68

Eurytmia

Elena Schmutzová
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Eurytmia

Perla Perpetua Voberová
57
58
59
60
61
62
50
51
52
53
54
55
56
43
44
45
46
47
47
48
49
36
37
38
39
40
41
42
29
30
31
32
33
34
35
22
23
24
25
26
27
28
15
16
17
18
19
20
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
5
6
7

Účinkujúci

Spev, klavírna hra, recitácia
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Maľovanie

Zrkadlo
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61