Éter

Éterické sily a ich podpora skrz spev a eurytmiu

Motto

Aineas ju osloví a vyjadruje prianie, s ktorým prišiel:

„Ukáž mi ty sama cestu a otvor mi posvätné brány.“

Na to ho Sibyla zoznamuje so základným zákonom:

„Vo dne v noci je otvorená brána temnoty hlbín, však uniknúť jej sa podarí len tomu, koho v éter vyzdvihla žiarivá cnosť, len Božím synom sa to podarí!“

 

AENEAS A SIBYLA V PODSVĚTÍ

JOHANNES HEMLEBEN

 

 

7c97471a1ecff173e7f241c9110ad029