Cigánsky plač

Realizované projekty

Cigánsky plač

spev, husle, klavír, pohybové umenie

Koncertná nahrávka realizovaná s finančnou podporou

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

V programe účinkujú:

Perla Perpetua Voberová - spev, pohybové umenie

Melinda Dvořáková - klavír

Roman Šarközy - husle

Tomáš Guľa - spev

Emanuel Dvořák - gitara

 

KM1_horizon_dblue
Cigánsky plač
Cigánsky plač (1)

Cigánske paramisy

Spevohra - smutné i veselé rómske príbehy
plagát

Fotogaléria

Spevohra

v podaní žiakov banskoštiavnicej ZUŠ pod vedením P.P.Voberovej
ZUŠ – Cigánske Paramisy – 11.06.15 – Foto©Lužina (63)

Videogaléria