Cigánsky plač

Pripravujeme

Cigánsky plač

spev, husle, klavír, pohybové umenie

Srdečne pozývam do Domu u Bielej ruže na umelecké priateľské podujatie venované rómskej slovenskej i svetovej tvorbe, tak trochu netradične v obraze klasickej hudby i od tvorcov rómskeho pôvodu, ktorí tvorili populárnu hudbu.

Cigánsky plačdom u bielej ruež
Cigánsky plač program)

Realizované projekty

Cigánske paramisy

Spevohra - smutné i veselé rómske príbehy
plagát

Fotogaléria

Spevohra

v podaní žiakov banskoštiavnicej ZUŠ pod vedením P.P.Voberovej
ZUŠ – Cigánske Paramisy – 11.06.15 – Foto©Lužina (63)