Jar

uzdravujúca sila archanjela Rafaela

Motto

Archanjel Rafael!

Brat ľudstva stojaci vedľa nás

a dávajúci nám odvahu,

tam kde chceme liečivo konať,

kde chceme vyjazdenú koľaj osudu

opäť priniesť do vývoja.

Ty, ktorý chceš zbaviť vývoj zeme temnoty

vzplanutím tepla a svetla

okolo svojej svetelnej palice,

prosíme Ťa, pomôž aj nám,

lebo my tiež chceme ľudské temnoty

premeniť a v ľudskom srdci božské svetlo

a teplo nechať vzplanúť.

47c7fe432f3dedce1d2337579c246b0b

Zamyslenie

Jar a bytosť Nádeje

Tak túži človek po jari a nemôže až uveriť, že opäť prišla po prekonanej zime, roztiahla svoje perute do nádherného sna, ktorý stále viac naznačuje a rozsieva svoju krásu do prírody a do toho, čo človek vie vytvoriť svojou prácou okolo nej, keď nasadí stromy a kvety a semienka plodov, ktoré raz bude môcť jesť.

Ten radostný pohľad na prvých poslov jari – snežienky, ktoré vo svojej belostnosti a nevinnosti ukazujú svoju prvotnú silu a odolnosť – i keď ich ešte pri ich raste prikryje sneh a mráz.

A tie prvotné teplé lúče prežiarujú našu tvár a srdce a potešujú oko a na človeku sa zjaví liečivý úsmev na tvári a cíti všetky liečivé prichádzajúce sily, ktoré sa vnášajú prirodzene do nášho životného svietiaceho plameňa a opätovne prinášajú na povrch všetky možno už i pochované nádeje a idei. Nádej ako kráčajúca jarná bytosť po lúkach osloví z úkrytu motýle a v ich nežných krídlach prežiari to, čo potom skrz ľudskú myšlienku ako ideu a túžbu po kráse vynesie vtáčí spev a ich oddaný let do nebeských sfér. Tak odľahčí naše posmutnelé myšlienky a vezme nás do svojej rozprávkovej ríše plnej vlastnej zemskej fantázie. Táto fantázia nám dáva tiež krídla a možnosť tvoriť zo seba samých, možnosť začať kráčať tam, kam je to pre svet i pre nás potrebné. Možno by sa to prízemnému zraku zdalo ako ilúzia – ani vieru, ani nádej a ani lásku nemožno hmotne uchopiť do rúk a predsa sú najvyššími cnosťami, lebo len ony vedia prekonať osud zimy a priviesť nás k jari a k oživeniu.

Jar kriesi a jej neskonalá oživujúca sila je darom archanjela Rafaela. Tohoto archanjela môže vyciťovať v jarnej prírode každý človek, ktorý sa hlbšie umelecky-duševne a myšlienkovo-duchovne obracia k dejom odohrávajúcim sa v prírode. Veď nejeden maliar, či poet minulosti personifikoval Jar ako prichádzajúcu bytosť. Prúdi nám sem skrz ňu bohatý duševný život, ktorý ale tesne predtým ako sa tu hmotne stelesní v nejakých rastlinách, obsahuje v éterickej sfére Zeme krásne živé bytosti, ktoré svojim prstom požehnávajú tieto rastliny ako svoje deti, ktoré potom kvitnú do krásy. A i človek začína viac vnímať svoje životné sily a pociťuje príval týchto archanjelsko-rafaelských síl. Lebo on i v nás tvorí a každou jarou nás vždy nanovo oživuje.

Kto nemôže sledovať každú jar deň čo deň zeleň lesov, vdychovať vzduch voňajúceho ihličia a dívať sa na ešte zasnežené vrcholky hôr je ochudobnený, nemá možnosť priameho vnútorného očistenia – tomu ale môže pomôcť meditačná báseň Rudolfa Steinera:

Slnečný lúč svetlom iskriaci znáša sa bližšie.

Nevesta kvetov, farby budiaca, šťastne ho zdraví.

V plnej dôvere Dcére Zeme lúč zdeľuje,

ako sily slnka, z ducha rašiace

v domove Bohov počujú tón svetový.

Nevesta kvetov farbami žiari, v zamyslení vníma

ohnivé znenie svetla.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Inšpirácie Jar

Len pre členov exluzívneho klubu Vit Rosa
88d30b8ce2e4205291e929721483d291

Realizované projekty

Jar

Vynášanie Moreny a vítanie jari marec 2020