Dom u Bielej ruže

Motto

Biela ruža

s čistotou belosti

a s osudom ľudského naplnenia

tak spojenie ľalie a ruže sa v nej snúbi

najvyšších kvetných bytostí.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvanie do Domu u Bielej ruže

 

Z každej bytosti viac či menej zvnútra tryská pocit osobného poslania, osobnej úlohy, ktorá sa prejavuje túžbou po niečom, čo človeka bytostne zaujíma, čo upriamuje jeho pozornosť a pre  čo má vo svojom živote mnohokrát i výrazný talent. Mnoho ľudí za týmto snom ide, ale mnoho ľudí ho nechá potlačiť vo svojom vnútri buď pod tlakom okolia alebo pocitom nedostatočného sebavedomia s myšlienkou “to je príliš odvážne, tento sen si ani nepripúšťam, lebo moje sebavedomie je natoľko malé, že toho ani nie som hoden/na a tým mi to neprislúcha ako životná úloha.” A tak je to všetko hlboko zasypané v podvedomí človeka a človek slúži niečomu inému, často sa čudujúc, že prichádzajú duševné a zdravotné ochorenia vyplývajúce z nepočúvania tohoto vnútorného hlasu.

Všetkým týmto som si prechádzala, a túžba po slobodnom myslení a konaní a hlavne túžba po umení je neustále tryskajúcou túžbou z môjho vnútra, ku ktorému cítim potrebu neustále viesť svoj život a hľadať pre ňu realizáciu napriek ťažkostiam a neprajným životným okolnostiam.
Nakoniec možnosť vychádzať  zo všetkého, čo vyplývalo z bohatého impulzu diela “Filozofie slobody”, ktoré vzniklo na konci 19. storočia vo Weimare t.j. poznania vychádzajúceho z poukazu na slobodného ducha, ktorý sa riadi takzvaným etickým individualizmom ako jej ideou a skrz napojenie sa na vnútorný prúd v ľudskom vnútri, v ktorom pulzujú kozmické impulzy, spolu s možnosťou pristúpiť k umeniu klasického spevu a vďaka určitým okolnostiam možnosť sa dostať k štúdiu pohybového umenia Eurytmie, som bola privedená až sem - do Domu u Bielej ruže.

Predtým sa mi Eurytmiu podarilo spolu s ďalšími prvými eurytmistkami na Slovensku realizovať skrz prvé umelecké vystúpenia väčšinou v Bratislave, ale i v iných mestách Slovenska. Tieto vystúpenia sa diali veľakrát strastiplnou cestou, stáli veľa sĺz, stratených priateľstiev a brali takmer všetky sily. Stále viac som pociťovala, že vplyv konzumnej spoločnosti a tzv.alternatívnej scény vytláča snahy o umenie, vychádzajúce z ducha, z morálnych impulzov a z poznávania spirituálneho sveta.

V snahe vytvoriť pre Eurytmiu dôstojnejší priestor a umožniť hľadajúcim ľuďom stretnutie s takýmto umením som hľadala sálu spolu s možnosťou bývania, kde by som mohla žiť a túto ideu realizovať. Osud ma opäť prikvačil a to ma už donútilo skutočne sa v roku 2007 odhodlať hľadať takýto dom. A tak som našla a chytil ma za srdce.

Bývalá škola jednotriedka na lazoch, v krásnej prírode, vedľa dvoch vyše storočných líp, pod ktorými je ukrytý kamenný kríž s modliacou sa Máriou a malá zvonička. Školička, ktorá bola postavená s láskou ľuďmi z kameňov, ktoré privážali z väčšej diaľky na vozoch ťahaných volmi, a v  ktorej tak vznikol učiteľský byt a krásna veľká miestnosť so štvormetrovými stropmi., kde po vojne sedelo až šesťdesiat detí.

S láskou a celou svojou dušou sa už dvanásť rokov snažím vdýchnuť tomuto miestu pečať všetkej mojej životnej snahy. Odohralo sa tu veľa nádherných stretnutí. Hneď od začiatku prišlo veľa miestnych obyvateľov na skromné predstavenia, bolo tu veľa detských pobytov, umeleckých sústredení a nácvikov, letných stretnutí rodičov a detí a veľa slávností. To všetko skromne, bez veľkých financií viac-menej z vlastných síl. Keďže po zatvorení základnej školy /chodilo sem už málo detí/ slúžila budova i ako kostol pre katolícke omše a hneď od môjho príchodu sa znovu mohli tieto obrady obnoviť. V súčasnosti sa tu odohrali i obrady Obce kresťanov a myslím, že v budúcnosti, by boli pekné i niektoré nadkonfesijné kresťanské podujatia. Odkazy na mnohé fotogalérie z realizovaných podujatí, stretnutí a umeleckých aktivít sú i v portfóliu našej webovej stránky.

Dom u Bielej ruže v súčasnosti ponúka možnosti prespania vo vrchnej časti domu a tak je možné počas predĺženého víkendu zúčastniť sa, pokiaľ ste umelecká duša Ateliérov krásneho umenia a spoločne tvoriť k jednej téme a vytvoriť k nej spoločnú nedeľnú umeleckú slávnosť. Témy ateliérov sú vlastne hlbšie podnetné témy viažuce sa na slovenské sviatky, podnety dnešnej doby, umelecké osobnosti minulosti atď.

Pokiaľ máte záujem o prehĺbenejšie zaoberanie sa umením je možné študovať na novovzniknutej škole Sofiania, pričom je to plne slobodná škola, čo sa týka i času a nemusíte pritom opúšťať svoje denné a životné povinnosti.

Ak máte záujem viac sa dlhodobejšie zblížiť so spevom a eurytmiou je možné navštevovať individuálne hodiny spevu, či eurytmie alebo stať sa členmi eurytmickej skupiny Rosaria, či speváckej skupiny Cantus Lilium, ktorých slávnostné uvedenie je plánované na začiatok roku 2020.

Alebo len chcete malú ochutnávku, môžete sa zúčastniť pravidelných ročných stretnutí. Ak ste profesionálny umelec, radi Vás privítame ako hosťa alebo účastníka festivalu umenia.

Všetky ponúkané aktivity nájdete na webovej stránke www.spiritualneumenie.eu/aktualne.

Veľmi rada Vás zo srdca privítam veriac, že tu môžete nájsť pokoj, prehĺbenie, inšpiráciu, priateľstvá a spriaznenosť a že môžete skrz svoju umeleckú dušu podnietiť ostatných k tomu, aby to, čo v nich bolo zasypané a uspané svetom neprajúcim ich talentu, aby sa prebudilo a začalo žiť a realizovať sa.

Nech vládne, čo sila ducha v láske,

nech pôsobí, čo svetlo ducha

v dobre,
z istoty srdca,
z pevnosti duše
môže priniesť
bytosti  človeka
k pracovitosti tela,
k vrúcnosti duše,
k jasnosti ducha.

Tomu nech je zasvätené toto miesto.

Převzato z knihy: Rudolf Steiner, Anthroposofické vůdčí myšlenky, GA 26, Studium,
Praha 2014. (Pozn. překl.)
Duchovní inspirace pro vychovatele

 

 

 

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Videogaléria

Z podujatia Rozprávky 2019

autor Filip Kormaňák

Galéria fotografií

Podmienky pre účastníkov