obrazovka (2)

Od Mystéria Golgoty môže človek

po svojej smrti zrieť Krista,

môže mať pred svojou dušou

onen obraz Nanebovstúpenia,

ktorý videli onoho dňa učeníci

na základe svojho zvláštneho

duševného stavu.

 

Karel Funk

67ea094eae1322a85fe710eaed0f5006

Na nebo vstúpenie

Ako príroda v máji úžasne prichádza k svojmu rozpuku, tráva raší, kvety sa predbiehajú v kvitnutí! Jedno kvieťa ešte ani dlho nekvitlo a už i odkvitá a hneď ho predbieha druhé, stromy zbujneli plnosťou listov. Tá najkrajšia aróma sa rozlieha a nebeská manna padá k zemi a dáva sladkosť všetkému, na čo sadne.

Svetlé púpavy týčia svoje hlavy k slnku akoby chceli sa k nebesám vzniesť až napokon obetujú preto svoj kvet a obielia svoje hlavy a dostanú ľahkosť a krídla, aby mohli vzlietnuť tak trochu k nebesám a posadiť nový život.

Vetrom poháňané nežné oblaky sa rozplývajú po nebeskej oblohe a prijímajú požehnanie do nich vstupujúcej bytosti Krista. Akoby to bolo každý rok. Po Veľkej noci sme plní lásky z prebúdzajúcej sa prírody a táto nálada sa čímsi ukončuje Nanebovstúpením. Stratí sa slávnostnosť a to najromantickejšie vystrieda vášnivejšie leto. Nebo sa stane blízkym Zemi a Zem sa stane blízkou Nebu.

V obraze Nanebovstúpenia talianskeho maliara Giotta di Bondone nevidíme Kristovu postavu akoby sa vznášala nad Zemou, ako na iných obrazoch, ale vidíme ho v aktívnej činnosti – svojimi rukami uchopuje nebeskú dosku a akoby ju sťahoval smerom k zemi. Nie nadarmo Klára Kundráčová vo svojej prednáške hovorila o zasvätení tohto maliara vo svojich prednáškach popisujúc jeho ďalšie pôsobenie na tejto zemi. V knihe Sergeja Prokofjeva o Nanebevstúpení je napísané o Kristovi, ako týmto činom približuje nebo k zemi a presvetľuje ním i miesta, kde sídlia mŕtvi – od tej doby každý človek sa môže stať vnímavejším a bdelejším i vo svojom posmrtnom v živote a nemusí už zažívať takú bolesť, akú zažíval napr. Orfeus z gréckych bájí, vžívajúc sa do Eurydikinho rozpoloženia. Túto nádhernú dobu a tento málo známy a málo uchopený sviatok, skôr sviatok budúcnosti s možnosťou lepšie ich spoznať a prehĺbiť môžete na našom stretnutí - „Na nebo vstúpenie“, kde pri umení, čítaní dostupných zdrojov k tejto nádhernej téme a prekrásnej prírode – môžete spolu s nami zažiť, verím, že chvíle plné krásy a pozitívnych ľudských vzťahov, tak ako ich vie prinášať len mesiac máj.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Realizované projekty

Včelárska paseka

Nanebovstúpenie

sviatok budúcnosti,

dnes ešte nepoznaný

a neslávený.

Jeho tajomstvo budeme spoluhľadať

na nasledujúcom stretnutí.

Srdečne pozývam

program – kópia
program – kópia (1)

Fotogaléria Dom u Bielej ruže

Spev a recitácia

Milada Perháčová a Ľubor Perháč
1
2
3
4
5
6

Eurytmia

Perla Perpetua Voberová
7
15
8
9
10
11
12
13
14

Ó, na nebesá vstúpiť

Pavol Ország Hviezdoslav
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
25

Stúpajúc na oblaky

sa stráca pozemským zmyslom
28
29
30

Inšpirácie

Myšlienky, Noty, Eurytmické formy, Poézia...