Stanislav Veselovsky

Na Jána

406px-Cimabue_001

Veru, hovorím vám:

Medzi tými, čo sa narodili zo ženy,

nepovstal nik väčší ako

Ján Krstiteľ.

Ak ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší,

je väčší ako on.“

 

 Matúšove evanjelium (Mt 11,11),

Evanjelium podľa Lukáša (Ľk 7, 28).

Realizované projekty

plagáty 11
plagáty 11 (1)
plagát
program (2)

Spomienka

Hľadanie Jánskeho pokladu, ktorý bol vytvorený vlastnými rukami takmer z ničoho z rôznych zozbieraných prírodnín, zbytkov látok, drievok atď., bol milým zavŕšením celého stretnutia. Všetci si navzájom urobili radosť, hlavne deti sa tešili, keďže boli do tvorby zapojené vlastnou aktivitou. Osobitne radostným bolo preskakovanie Jánskeho ohňa a spev pri ňom. Spoločné prežívanie spoločenstva umocnila pani farárka Obce kresťanov z Prahy – Stanislava Veselková svojou prednáškou o Jánskej imaginácii, celebrovaním Obradu posvätenia človeka, Detským obradom. Spev, eurytmia a klavírna hra boli toho všetkého neodmysliteľnou súčasťou. Veľmi som sa tešila prítomnosti pána Vladimíra Oravského, jeho nádhernej recitácii a predvedení Deda Vševeda pri hľadaní pokladu. Poklad si každý mohol prebrať až, keď sa všetci pomodlili. Spontánne väčšina ďakovala a mnohí niečo zaspievali alebo zarecitovali. Predtým sme v krásnej prírode poklad hľadali a stretávali rozprávkové bytosti. Kňažku pokladu, ktorá dala úlohu ešte v dome a ukazovala cestu, potom Rusalku, ktorá si pýtala pesničky a kázala natrhať kyticu poľných kvetoch pre Poludnicu. Poludnica sa potom pýtala, ako sa ten ktorý kvietok a bylinka volajú. Potom sme sa spolu s Rusalkou a Poludnicou vybrali všetci za Lesnou žienkou, u ktorej bolo treba deťom vyliezť na strom a dospelým urobiť lastovičku – čo vlastne pri cvičení oteckov bola najväčšia zábava.

Jánska imaginácia v podobe nádherného výhľadu z okna Domu u Bielej ruže a v podobe éterického obrazu Bernharda Eyba boli posilou pre ďalšie nastávajúce obdobie roka. Bernhard Eyb prosil svojho priateľa, aby jeho obrazy boli zverejnené až tridsať rokov po jeho smrti. Tá doba nedávno uplynula a my sme mali možnosť tak trochu sa ponoriť do jeho obrazov.

Radostne posilnení a tešiaci sa na ďalšie stretnutie sme sa s láskou rozchádzali – o všetkom svedčia fotografie.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Hosť

Stanislava Veselková

farárka Obce kresťanov z Prahy

Programom sprevádzajú:

Perla Perpetua Voberová, Patrícia Svetlíková,

Milada Perháčová, Elena Schmutzová,

Wolfgang Schmutz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15

Fotogaléria Jánske stretnutie

Dom u Bielej ruže

Eurytmia

Perla Perpetua Voberová
1
2
3
4
4
5
6
7
8
22
22
22
21
21
20
20
19
18
17
16
15
14
14
13
12
17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Eurytmia

Elena Schmutzová
1
2
3
4
5
19
20
21
22
26
25
24
23
9
16
12
12
13
14
15
17
19
20
18
16

Klaňanie

Účinkujúci
340
276
248
30
29ú
29
28
27

Klavír a recitácia

Vladimír Oravský, Wolgang Schmutz
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
11
14
13
15

Jánska imaginácia

Prednášala Stanislava Veselková
sdr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Plnenie úloh

Všetci
1 (4)
2 (4)
3 (4)
4 (3)
4 (4)
5 (3)
8 (4)
10 (3)
10 (5)
11 (2)
12 (2)
13 (3)
14 (3)
15 (3)
16 (3)
17 (2)
21 (5)
22 (4)
22 (5)
23 (4)
25 (4)
25 (4)
26 (4)
27 (4)
29 (4)
30 (4)

Bytosti

Rusalka, Poludnica, Kňažka, Lesná žienka
2 (6)
7 (5)
9
19 (3)
20 (3)
20 (3)
21 (3)
22 (3)
23 (3)
24 (2)
26 (2)
27 (2)
28 (2)
29 (2)
30 (2)

Putovanie za pokladom

Všetci
3 (6)
5 (6)
7 (2)
7 (6)
7
8 (5)
10
11 (4)
11
12 (4)
13 (4)
13 (5)
14 (5)
14
15 (5)
15
16
17
18 (5)
18
19
20 (5)
24
21 (2)
21
22
23
24
25
26 (3)
27 (5)
28 (5)

Rusalka

Elena Schmutzová
16 (5)
17 (5)
19 (5)
26
27
28
29 (5)
29
30 (5)

Kňažka pokladu

Perla Voberová
6 (6)
8 (6)
9 (5)
13

Poludnica

Stanislava Veselková
1 (2)
1 (5)
1
2 (2)
2 (5)
2
3 (2)
3 (5)
3
4 (2)
4 (5)
5 (2)
5 (5)
6 (2)
6 (5)
17 (4)
19 (4)
23 (5)
24 (5)
25 (5)
26 (5)

Lesná žienka

Marianna Račeková
9 (3)
9 (4)
10 (4)
11 (3)
12 (3)
12
13 (2)
14 (2)
14 (4)
15 (2)
15 (4)
16 (2)
16 (4)
18 (4)
20 (2)
21 (4)
22 (2)
23 (2)
24 (3)
24 (4)
25 (2)
25 (3)
28 (4)
144
1 (6)

Dedo Vševed

Vladimír Oravský
1 (3)
2 (3)
3 (3)
4 (6)
6 (3)
9 (2)
10 (2)
27 (3)
28 (3)
29 (3)
30 (3)

Dom a jeho hostia

Počas príprav
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28

Príprava

Obrad, spev, eurytmia
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Okolie domu

Fotené na prechádzkach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
25
26
27
28
29
30

Jánsky oheň

Spev a preskakovanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11(1)
11
12(1)
12
13(1)
13
14(1)
14
15
16(1)
16
17(1)
17
18(1)
18
19(1)
19
20(1)
20
21(1)
22(1)
22
23(1)
23
24(1)
25
26
27
28
29
30

Spev a úvod

Perla Perpetua Voberová
1
2
3
4
5
Dizajn bez názvu (1)
Dizajn bez názvu