Sedembolestná

Motto

„Ústa spravedlivého rozjímati budou moudrost,

a jazyk jeho mluviti bude soud.

“ Všechny střely a všechny rány spravedlnosti

od počátku až do konce světa Ona strhla na Sebe

— tak velice nás miluje,

že Její rty blednou zsinalostí našeho Vykupitele,

Její líce rozpaluje nach poličků,

které třesknou o Jeho Tvář,

a hřeby Ukřižování pronikají Jejími dlaněmi a nohou,

která na věky rozšlápne hlavu Hada;

proto odpovídá Andělu:

„ECCE AN. CILLADOMINI,

Ejhle, já dívka Páně!“

Ale pro- to také Ona,

odevždy a dovždy Žena statečná, „RIDEBITIN DIE NOVISSIMO

- smáti se bude v den nejposlednější“

(Přísl.31,25)

 

 

Jakub Deml

6f52c111148de44516749a22f6290bd5

Zamyslenie

Sedem bolestí dnešného sveta
V najhlbšej pláni našej duše je spojenie s nepomenovateľnou bytosťou, 
ktorej poslanie a ktorej budúci vplyv na ľudstvo môžeme len vytušiť.
Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Pripravujeme