Psyché

Zamyslenie

Ľudská duša hľadá svoje naplnenie spojením s polaritným princípom v troch rovinách. V rovine vôľovej je priťahovaná k Božskému Érotovi - nositeľovi fyzickej túžby, v rovine myšlienkovej Logosu ako nositeľovi najvyššej myšlienky a v rovine citovej k bytosti Krista ako nositeľovi najvyššej lásky.
Bytosť zo starogréckej báje Psyché má pocit, že to po čom túži, je neustále uniká, ako by to má iba na chvíľu a keď sa snaží uchopiť svojho milovaného nasilu - stratí ho úplne a musí ho o to ťažšie v trápení hľadať. Veľa rozprávok má podobný archetyp. Aký nádherný obraz a aká nádherná  hĺbka, ktorá poukazuje na túžby a trápenie a púť každého z nás. Na pozemskej púti potrebujeme hľadať pravdu, lásku a správne činy a ako ťažko sa realizujú a v koľkých úzkostiach sú prežívané. A ako sú bolestivé straty za blízkymi, za ideálmi alebo za domovom, ktoré sme stratili. A aká to je slasť, keď máme možnosť byť pri blízkom človeku, objať ho, aké zadosťučinenie, keď sa zrealizuje náš ideál a aká istota, keď máme domov plný tepla a okolitej prírody, kde vieme s radosťou spočívať. Táto cesta hľadania má svoje zavŕšenie nielen v spojení milovaného s milovanou, tak  ako je to v mystickej básni Jána z Kríža, ale i v dare nesmrteľnosti, ktorú Psyché ako pozemská smrteľná duša získa. Psyché sa stáva nesmrteľnou v spojení s Kristom (Logom, Érotom) a ich dcérou je "Rozkoš" nie tak v zmysle erotickom ako v zmysle naplnenom. Lebo len vtedy cíti duša rozkoš a naplnenie, keď pocíti lásku, krásu a bezpečné spočinutie a vtedy nie je zúfalou a hladnou, ale nasýtenou, vtedy pociťuje  radosť a rozkoš. Vtedy sa stáva božsky nesmrteľnou a tak po svojej pozemskej púti jej ostane iba to večné, čím sa naplnila - láskyplnými vzťahmi láskyplným myšlienkami a láskyplnými činmi. 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Inšpirácie

Poézia, Piesne, Zamyslenie, Legendy, Rozprávky, Eurytmické formy...

Exkluzívny klub VIT ROSA

Len pre členov exkluzívneho klubu

Inšpirácie Psyché

Len pre členov exluzívneho klubu Vit Rosa
2-M120-P8-1872-1

E.Burne-Jones, Pan und Psyche

Burne-Jones, Edward
1833-1898.
'Pan und Psyche', um 1872/74.
Oel auf Leinwand, 61 x 53,3 cm.
Privatsammlung.

Realizované projekty

Psyché

Ľudská duša a jej prežívanie skrz pohybové umenie eurytmiu, spev a kresbu.

Podujatie vedú Jana Baníková a Perla Perpetua Voberová.

plagáty 16
plagáty 16 (3)
plagáty 16 (2)

Eurytmia a kresba uhlíkom

86187894_788468704993971_7424984760897765376_n