Načúvajme stromom

        „Ak chceme porozumieť stromu,
musíme sa pozrieť do zeme,
v ktorej sú jeho korene.
    Rovnako je to aj s ľuďmi.“

Romano Guardini

nemecký teológ a kňaz

1885 – 1968

Úvodné zamyslenie

Stromy v mojom okolí

Mňa tak bolí, keď vidím, ako v parku vytnú stromy – malý parčik v prostriedku, krásne stromy a sú preč ako mŕtvy ston, až sa tlačia slzy do očí.

Tie nádherné lipy pri mojom dome – objatie obrovskej koruny. Stoja tu pri mne s dôstojnosťou sebe vlastnou. Ktovie, koľko je v ňom hniezd a tá júnová kvetová vôňa plná včelieho bzukotu ma láskavo objíma.

A čerešňa s bielym kvetom v nádhernom slnečnom májovom svite.

A breza na najbližšej lúke a čo je najsmutnejšie už vyťatá smutná vŕba kúsok pod našim domom – to som si tiež poplakala, keď ju asi pred tromi rokmi vyťali a nechali len holinu. I teraz sa zlomil na najbližšej lúke pri veľkom vetre strom, čo uprostred nej stál sám a teraz tam smutne leží a ukazuje vnútro svojho kmeňa. Možno sa spamätá a niečo z jeho spodného kmeňa vyraší.

A veľký jaseň pri bielej kaplnke – prechádzka smerom nadol od nášho domu.

A sekvoje hlbšie v lese, čo tam niekto dávnejšie posadil a teraz sú obrovské a vysoké.

K nim všetkým sa vybrať a obklopiť sa ich atmosférou a pokúsiť sa vycítiť ich rozhovor k nám a spísať ho do básne.

Teším sa z krásneho stretnutia s umením na tému „Načúvajme stromom“ v Dome u Bielej ruže 15.9-17.9.2017

Hosť poetka Janka Bernáthová a jej báseň uchopovaná eurytmicky a spev krásnych ľudových piesní, v ktorých sa spieva práve o stromoch.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Obhajoba stromov

Keď si uvedomíme, že aj ten najhorší zločinec tohto sveta má právo na obhajobu pred súdnym tribunálom, prečo na ňu nemajú právo aj živé a nevinné stromy? Som presvedčená, že mnohí ľudia by radi vyjadrili svoj názor …

Možno sa vám to už stalo, že ste dlhé roky chodili známou ulicou a jej obraz zo dňa na deň osirel. A zabolelo vás pri srdci, keď ste si uvedomili to bezmocné prázdno nad živicou mokvajúcim pňom.

Človek svoje konanie obhajuje vlastnými zákonmi, smernicami, tabuľkami a objektívnymi príčinami, podľa toho, ako mu to práve vyhovuje. Ale kto obháji život odsúdeného stromu, keď sa všetok rozum a cit dokáže schovať za jediný opečiatkovaný  papier ? Je to vôbec možné? Zdá sa, že áno. Keď si uvedomíme, že aj ten najhorší zločinec tohto sveta má právo na obhajobu pred súdnym tribunálom, prečo na ňu nemajú právo aj živé a nevinné stromy?

Som presvedčená, že mnohí ľudia by radi vyjadrili svoj názor ešte skôr, ako ich ,,ovalí“ necitlivá amputácia zelene, ktorá bola súčasťou ich každodenného života. A ten, kto sa na strom pozerá len z dôležitosti svojho úradu, kto v ňom vidí len prekážku, nebezpečenstvo, alergén, či ľahko speňažiteľné drevo, kto nevníma jeho význam v širších súvislostiach a životodarnú krásu dotvárajúcu a očisťujúcu tento svet, kto nevie, že Boh stvoril zem, vodu, stromy a rastlinstvo ešte pred človekom, mal by byť odsúdený stráviť určitý čas v kamennej rezervácii bez týchto darov. Tam by možno mnohé pochopil a po uplynutí trestu by stromy nepílil, ale sadil a ochraňoval ako tie najvzácnejšie živé umelecké diela, ako svojich múdrych, skromných  a pokorných priateľov.

Na záver mojej obhajoby s úctou otváram Citadelu A. de Saint- Exupéryho a citujem z nadčasových myšlienok:

,,Strom, to vôbec nie je semeno, neskôr steblo, pružný kmeň a nakoniec suché drevo. Nemusíš ho deliť, aby si ho poznal. Strom, to je sila, ktorá sa pomaly približuje k nebu... A ak v sebe vieš uzrieť rozhojdanú vetvu, pevne vrastenú do olivy, zakúsiš vo svojich pohnutiach večnosť. A všetko vôkol teba sa stane večným.

Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle, aby zakúsili svoj kúsok večnosti každý deň svojho života.

Janka Bernáthová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Realizované projekty

Stretnutie s umením

14.-17. september 2017

Hosť Janka Bernáthová

V Dome u Bielej ruže

Poetka Janka Bernáthová.

Jej nežná poézia, návšteva stromov a vcítenie sa priamo do nich a poetická tvorba

Videogaléria

Ďakovanie breze
Naša láska v stromoch
Tôňu mi praj
Stará litovská modlitba za stromy
Janka Bernáthová - Sekvoja
Ján Smrek - Stromy
4a56cfedff44176cae0403a7394a8c81

 

Kto nemiluje stromy,

nech netvrdí,

že miluje človeka.

John Ruskin

 

 

 

Inšpirácie

1ec1a10db4c9800fc01b067e6e1f9ce4

Agátová alej

Janka Bernáthová
images

Je láska strom

Pavol Ország Hviezdolav
images (1)

Stromy

Karel Funk
images (3)

Som Jabloň

Janka Bernáthová
images (2)

Stromy

Ján Smrek
2f18c77533db6273c357c92a17d9d82f

Poézia dreva

Janka Bernáthová