Umenie nesúce lásku a krásu

Vstúpme do sveta Bohom inšpirovaného umenia

Po skutočnom Duchu, skutočnej kráse,

ale i trebárs i skutočnom zdraví i Bohom

inšpirovanom umení

musíme pravdivo túžiť, napriamovať sa, vzlietať.

Skutočný Duch, ale i skutočné umenie,

ba i liečenie, k nám neprichádzajú s presvedčovacím

rachotom v štýle volebných agitácií,

ktorým sme si navykli v hmote,

ale vypĺňa len miesto, kde sme sa stíšili,

poprosili a vyprázdnili.

 

Karel Funk

dd8208d6464d5aa560ae04006b6670e7

Realizované projekty

Hosť Karel Funk

24.august - 27.august 2017

Stretnutie s besedami a spoločne tvorenou umeleckou slávnosťou.

Program a umelecký text

24.august - 27.august 2017

Videogaléria

Alleluja
Čo je to krása
Keby som bol vtáčkom
Ta láska
Tiše spívá moje láska
Čaro lásky

Inšpirácie

6eff9d8c2ec9b36000793753c02c5128

Najkrajší kút

Gejza Dusík
77f253b9dd32281509a6394a83f8f532

Tiché šťastie

Gejza Dusík
4554f461e17876185cc6ae912596071c

Ďaleko široko

Mikuláš Schneider Trnavský
aura

Vyznanie lásky

Frederyk Chopin
ea52962278e8f658105fdf0e1e483f91

Pre zem vzišiel deň za najvyššou terapiou

Karel Funk
0d2b6ff29ade22b41cb4b5c38336ef9e

Umenie nesúce lásku a krásu

Karel Funk
dd8208d6464d5aa560ae04006b6670e7

Ružičky

Mikuláš Schneider Trnavský
02da0d58a649b0224684e13ea0c30c15

Škoda Ťa šuhajko

Valašťan Dolinský