Poslanie národov

60787a9bee2e98f8aa1d1ab57946ebfa

Naše dielo sa týka tohto života, prítomnosť zúrodniť, večnosť v nej uvidieť, pochopiť nebesá ako stav duše, šíriť ich medzi bratskými bytosťami.

Otokar Březina

Osud národa

Aké obrovské obetovanie duchovných hierarchií je potrebné k tomu, aby vznikol nejaký národ. Tie najvyššie serafínsko-cherubínske bytosti a tróny, mocnosti a pnastvá vstupujú do nižšieho bytia, aby sa obetovali pre ten ktorý národ a vliali mu svoje impulzy. Nad každým národom bdie celý zástup bytostí, ktoré podľa svojej povahy a zamerania určujú génia reči toho ktorého národa, jeho kultúrne impulzy a jeho úlohu pre svet, povahu a v neposlednom rade samotnú bytosť národa viažúcu sa na konkrétne územie, ktoré má svoje krásy a svojbytnosť v celkovej scenérii a poveternostných vplyvoch.

Spojiť sa s bytosťou národa, ktorá je napojená na vyššie hierarchie je možné na rôznych úrovniach, ale na tej vyššej toto spojenie dosahujú skutočné individuality, predovšetkým vo svojej umeleckej tvorbe, ale i filozofických myšlienkach, či vedení svojho národa k vyšším morálnym impulzom, ideám alebo vôľovým činom meniacim pozemské pomery.

Každý národ nielenže má svoju prítomnú úlohu, ale máva i obdobie v histórii, kedy má viac povedať svetu a po výpovedi má podať žezlo inému národu.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Pripravujeme

Ponuka pre Vás

Krása slovenskej piesne a poézie
program – kópia
program – kópia (1)

Realizované projekty

Fotogaléria Dom u Bielej ruže

Duch národa

Najkrajšia poézia k národu

Perla Perpetua Voberová
3
4
5
6
7
8

Samo Bohdan Hroboň

Hlasy ku ľalii
10
9
11
12
13

Michal Miloslav Hodža

Matora - prológ
14
15
16
17
19

Ján Botto

Báj na Dunaji
25
24
23
22
21
20

Recitácia a spev

Myšlienky Ľudovíta Štúra
2
1
milada
3
ľubor
lubor2
Landon Barbers‘ Grooming Kit – kópia
spev

Eurytmia Matka nebies

Milada Perháčová
11
10
9

Videogaléria

Samo Bohdan Hroboň - Slovopieseň
recituje Pavel Šrank
Samo Bohdan Hroboň - Matka nebies
eurytmia - Milada Perháčová
Andrej Sládkovič - Oltáre lásky, Marína
eurytmia - Perla Perpetua Voberová
Pôjdem sa ja pozrieť - súčasná ľudová pieseň
spieva - Perla Perpetua Voberová

Fotogaléria

O poslaní Slovanstva

O poslaní Slovanstva

Žarnovica
2
3 Eurytmia
4 Klasický spev
5
6
7
8
9
10
11

O poslaní Slovanstva

Žiar nad Hronom
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Videogaléria

O poslaní Slovanstva
Kultúrny dom Žarnovica