Na vtáčích krídlach

61d21e125c2ba334302f8be0f6a43c80

Motto

Vták nad vtáky-jarabáky nad všetek svet,
nado hory, nado zory, nad nebo vzleť.
Kvet nad kvety krásonety nad samkrasie,
nad všekrásy, nad všečasy pravekom vieť.
Hlas nad hlasy, hudbojasy nad nebozon,
nad nebeských druhov zbory božstvom zazvoň.
Vták nad vtáky-jarabáky holub sivý,
žalmujže žalm nad priepasťou žiaľodivý.

Samo Bohdan Hroboň

Zamyslenie

Na vtáčích krídlach

Máj sa nesie v radostnom štebotaní o to viac, že  sa vďaka teplu a slnku vtáčí spev množí o štebotanie  mláďat.

Šťastie a radosť sa rozlieha krajom a každé ráno vtáčí spev oblažuje ľudskú dušu.
O to sa viac teším, že môj rozsah spevu umožňuje spievať i koloratúrne piesne árie a vďaka internetu je možné vyhľadať mnohé zabudnuté piesne a árie s napodobením vtáčieho spevu. Prvá moja vtáčia pieseň bola, pieseň Camila Saint Saënsa- Slávik a ruža, ktorú som ešte navštevujúc hodiny spevu o Sidónie Gajdošovej Haljakovej našla na platni, ktorú mi požičala. Keďže interpretovala veľa  v bývalom Sovietskom zväze, nosila si odtiaľ platne a tam sa mi nesmierne páčila jedna speváčka so sladkým a láskyplným hlasom, ktorá spievala túto pieseň. Noty sa vtedy zháňali vzájomným požičiavaním a stal sa zázrak, že jedna iná žiačka mala ktovie odkiaľ noty, kde bola aj táto pieseň. Tak som sa ju vďaka láskavému vedeniu mojej učiteľky spevu naučila, spievala na súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského a spievam ju doteraz. V poslednej dobe som vyhľadala veľmi veľa piesní vtáčieho spevu, veď k ľudskému spevu má najväčší súvis. Ľudský spev a vtáčí je silne inšpirovaný Venušou a vtáčí let slnkom. Najviac sa impulzy Venuše vlievali do sveta v čase romantizmu, z týchto impulzov sa pre skutočne cítiacu umeleckú dušu dá aj dnes žiť, tento impulz udržiavať a niesť ho na svojich krídlach pre ďalšie generácie.

V nádherných obrazoch Rudolf Steiner poukazuje na to, ako sú pre nás vtáčie bytosti dôležité, lebo ony sú schopné naše vyššie myšlienky vynášať do duchovného sveta:

„Vtáčie perie obsahuje niečo nesmierne, obsahuje tajomstvo tvorenia myšlienok.“… „Je to duchovne nekonečná nádhera, keď pohliadne človek nahor k letiacemu vtáčiemu operencovi“…..“I duševne je človek obrazom predstáv, utkávajúcich spoločne s vtáctvom svet a nachádzajúci svoj výraz v operených krídlach.“….. „Čo nedokáže človek vo vzťahu k vynášaniu zduchovnelej zemskej substancie do duchovnej ríše, to uskutočňuje svet vtákov.“

/Človek a vesmírne slovo R.Steiner/

Vysoké tóny, ktoré je schopný málokto zaspievať, majú celkom iné pôsobenie. Pokusy s vodou ukazujú ako jednotlivé tóny premieňajú tvar vodnej hladiny a vysoké spievané tóny majú extra krásne a zložité vzory. Preto je ľudský spev nesmierne pozdvihujúci, raz má byť zdrojom obrovskej tvorivosti, ľudské hlasivky prekonajú najvyšší vývoj, alebo práve ony spolu s ľudským srdcom budú najviac premieňané prácou človeka na sebe samom a prácou na vlastnej duši. Nech nám je na tejto ceste pre nás vtáčí spev inšpiráciou.

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Pripravujeme

Rozprávka Slávik modráčik

Na základe predchádzajúceho veľmi úspešného projektu "Rozprávke o krásnej Labuti"  Vás pozývame do Domu u Bielej ruže nacvičovať a realizovať s nami v priebehu celého školského roka 2022/23 nádhernú rozprávku "Slávik modráčik"

Informácie na 0944324899 Perla Voberová

Termíny

Termíny si môžete aj vopred zarezervovať
  • 25.-27.11.2022
  • 30.12.2022-1.1.2023 Rozprávkový Silvester
  • 27.-29.1.2023
  • 10.-12.2.2023
  • 24.-26.3.2023
  • 28.-30.4.2023
  • 26.-28.5.2023
  • 23.-25.6.2023
  • 28.-30.7.2023
  • 21.-27.8.2023

Realizované projekty

Na vtáčích krídlach

2
3
4