Eurytmia

Človek je forma,

ktorá vzišla z pohybu.

Eurytmia je pokračovaním ľudského pohybu,

božského utvárania človeka.

Ňou sa dostáva človek bližšie k božstvu,

než sa k nemu môže priblížiť bez eurytmie.

 

 

Tatiana Kisselef

IMG_8001aa

Čo je eurytmia

Eurytmia je nové pohybové umenie.

Uchopuje celého človeka, nielen jeho fyzickú stránku, ale aj duševnú a duchovnú.

Pôsobí omladzujúco, pretože uchopuje priamo životné sily človeka a oživuje ich.

Je spojením všetkých umení:

  • Architektúra prepožičiava eurytmii priestorovú formu,
  • sochárstvo gestá,
  • maliarstvo farby,
  • hudba priamo sprevádza tónovú eurytmiu,
  • tanec je pri eurytmii znovuoživením starých posvätných chrámových tancov,
  • poézia, literárne a dramatické umenie  sú priamo uchopované hláskovou eurytmiou, kde každá hláska môže byť vyjadrená osobitným gestom,
  • sociálne umenie je jej ideálnym obrazom – pri eurytmii sa buduje sociálny prvok tvorbou spoločných foriem,
  • umenie žiť v súlade s celým kozmom je najvyššou ideou eurytmie, preto sa snaží uchopovať tie najhodnotnejšie a najduchovnejšie, najetickejšie a najestetickejšie diela zo svetovej umeleckej tvorby, ktoré nás približujú k duchovnému svetu.

V súčasnej dobe nastáva úpadok doterajších tradícií – hlavne v umeleckej oblasti. Skutočné umenie „za dverami žobre“. Vo svete vládne „paumenie“, šou-biznis.

Zároveň však pri citlivejšom vnútornom vnímaní môžeme vyciťovať ranný úsvit nových umeleckých horizontov, plný nádejí a humánnych očakávaní. Takouto nádejou je aj umelecké pohybové umenie – eurytmia.

S inými druhmi pohybového umenia má veľa podobného, ale aj veľa odlišného. Najčastejšie býva porovnávaná s baletom – najmä pre subtílnosť pohybu a gest. V eurytmii sa však nepoužívajú skoky a fyzicky náročné prvky, ani zdvihy – napr. pri párovom baletnom prejave. V balete sa tancuje na špičkách, alebo na celej ploche chodidla. V eurytmii sa používa tzv. trojčlenný krok, ktorý na rozdiel od normálnej chôdze cez pätu začína od špičky, potom cez stred chodidla až nakoniec na pätu. Tento trojčlenný krok pôsobí veľmi harmonicky a umožňuje na javisku plynulý pohyb. Veľký rozdiel medzi baletom a eurytmiou je v tvorení formy, uchopovaní priestoru. V balete ako aj v iných tancoch je využívaný pohyb po rovných líniách – priestor sa vedome neuchopuje. Forma je mechanická, máme z nej rozumový dojem, človek nie je centrom, ale je podriadený mechanickýcm zákonom.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Eurytmia vo svete

Sociálnosť eurytmie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Symfónie, eposy, koncertné diela

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Osobnosti eurytmie

_DSC0159-1

Pripravujeme

Malý festival krásneho pohybu

Realizované projekty

plagát
koláž foziekjpg

Vystúpenie Lichteurythmie - Ensemble

Recenzia

Dňa 23.9.2018 sa uskutočnil v Bratislave umelecký program eurytmického zoskupenia Lichteurythmie – Ensemble zo švajčiarskeho Dornachu. Už samotný názov napovedá, že išlo o nádherné farebné stvárnenie celého predstavenia, na čom má zásluhu Sylvia Sutter, ktorá nám predviedla nádhernú, citlivú svetelnú eurytmiu. Zážitok umocňoval i bledomodrý záves v pozadí, ktorý bol subtílne namaľovaný prírodnými farbami Elisou Dudinskou.

Nálada prvej časti vystúpenia sa niesla v téme „snov“, čo umocňovali i nádherné farby eurytmických šiat a závojov. Aby však diváci neboli „uspaní“, jednotlivé čísla boli poprepájané i humornými časťami a záverečnou krátkou humornou rozprávkou – Brémski muzikanti.

Osobitne ma fascinovalo a nadchlo eurytmické predvedenie Francisky Voglstätter. Franciska Voglstätter je vynikajúca eurytmistka. Berie v svojich gestách a v celom svojom pohybe celý okolitý priestor s jedinečným legátovým prepojením gest a celkového pohybu, čo sa prejavuje úžasnou prácou so  závojom, veľkým pohybovým nasadením, citovým a hlbokým dramatickýcm vyjadrením. Vynikajúca bola i v charakterizovaní postáv, čo bolo patrné v postave zbojníka v Brémskych muzikantoch. To sú atribúty, ktoré by bolo úžasné preniesť i do slovenskej eurytmie. Preto verím, že túto eurytmistku budeme môcť ešte vidieť na Slovensku vystupovať, príp. bolo by mojim skromným a zbožným prianím, ak by s ňou vznikla i nejaká lektorská spolupráca.

Určite za ňou nezaostáva i ďalšia členka zoskupenia Katja Pfaehler, ktorá svojimi nádhernými citovými gestami predviedla snivú poéziu v duete i v sóle, ktoré bolo zaujímavo prepojené hudbou. Krásne a vznešené gestá sme mohli vidieť i v jej tónovej eurytmii.

Hans-Peter Strumm – tiež vynikajúci eurytmista ma zaujal nádherným prepojením eurytmických gest hlások v predvedení poézie.

Veľmi milá eurytmia nežnej Ulrike Kleeberg nielen v podaní subtílnej klavírnej skladby ale i v stvárnení veselého psíka z Brémskych muzikantov.

Osobitne oceňujem humor a úžasné charakterové stvárnenie kohúta v Brémskych muzikantoch, v podaní Thomasa Suttera.

Vážim si aj vyrovnanú účasť mužskej zložky zoskupenia, trojicu mužov dopĺňal Johannes Lehner zapájajúc sa hlavne v spoločných tónových predvedeniach.

Všetko umocňovala úžasná a s eurytmistami vynikajúco zladená recitácia v podaní Karin Croll a hodnotná hra Miquela Pisonera, ktorý sa zapojil i do rozprávky ako lúpežník.

Príbeh Brémskych muzikantov, bol vyvažujúcou bodjou celého programu.

Ďakujem i Monike Dojčárovej za zorganizovanie celého podujatia na Slovensku a ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto príjemného večera.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Vystúpenie v Bratislave 23.9.2018

Lichteurythmie - Ensemble

Hlásková eurytmia

J.v.Eichendorff, M.Wesendock, E.Mörike, Gebrüder Grimm,
10
11
12
13
14
15
16
17

Tónová eurytmia

Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner
1
2
3
4
5
4
6
7
9

Vystúpenie v Banskej Štiavnici

Lichteurythmie - Ensemble Capalest august 2020
program – kópia (10)
program – kópia (12)