Krásny spev

Ušľachtilý         Cituplný        Vznešený

Subtílny      Prapôvodný     Očisťujúci

Posväcujúci       Anjelsky       Chrámový

Liečivý     Povznášajúci      Numiciózny

Ako úbohí sú tí ľudia,

ktorí nikdy nespievali,

a zomrú so všetkou

tou svojou hudbou v sebe.

Theodore Roosevelt

 

Krásny spev

Čistá entelechia tónu

V plnej naplnenosti srdca som hľadala i hľadám ideálny spev. Môcť tak vyspievať dušu a hľadať to najčistejšie, čo možno ľudským hlasom dať. A tak v hľadaní tejto idei prechádzajúc a poznávajúc jej tzv. realizátorov, som veľa krát zistila, že hrubosť, široké lakte, násilie na hlase a viac kričanie ako skutočný spev vládne svetom. To všetko vonkajškovo chladné ukazuje skôr ego spievajúceho ako skutočné umenie.

Nevraviac aké prekážky a nezáujem sú stavané snahe o skutočne čistý spev a nemožnosť rozvíjať sa – a to nielen zo strany verejnosti, ale i samotných umelcov a tých, ktorí by mali ušľachtilé umenie podporovať a vyhľadávať. Koľké milióny idú na podujatia – kde stačí zapnúť nástroje k elektrickému vedeniu, pustiť pre tak jemný nástroj akým je sluch zničujúce decibely a nahnať stádo ľudí a privádzať ich do primitívnej šialenosti. A pritom skutočný národný poklad v podobe slovenskej piesňovej alebo opernej tvorby a jej interpretácia sa nijako nepodporuje a ani nefinancuje. Lož si za stôl sadla a pravda u dvier žobre. A tak mnohý umelec, ktorý by bol schopný skutočnú hodnotu dávať svetu, musí robiť inú prácu, aby sa uživil a nemôže sa naplno venovať a do dokonalosti doviesť to, čo by bol schopný dať svetu.

Pritom ľudstvo čistý a povznášajúci spev tak potrebuje. Je to pravá potrava pre dušu. Jedine liečivá a jedine zušľachťujúca. Čím vyšší a mäkší tón, tým vyššia energia a naplnenie. Ale zabudlo sa spievať, rodičia nespievajú deťom, v školách sa takmer nespieva. Nastáva všeobecná fonasténia, neschopnosť zaspievať ani jeden tón. Hlas žien po vyše sto rokoch tak klesol, že rozprávajú o oktávu nižšie. Mládež je ovplyvnená mainstreamom, americkou pakultúrou, undergroundom, ktoré postrádajú akúkoľvek krásu. Čím menej krásy, tým väčšmi „vítané“, tým viac sponzorované… Čím tvrdšie nasadenie tónu, čím hrubšie, čím agresívnejšie, čím plochejšie a čím revavejšie…. Vládne teraz to, čo sa kedysi nazývalo chorým hlasom.

Kedy si začneme vážiť skutočné dary, ktoré sme Slováci, Slovania, Európania a obyvatelia tejto zeme dostali ako národné, európske a svetové dedičstvo?

Vyzývam preto k opätovnému návratu k čistému a povznášajúcemu chrámovému spevu, ktorý by sa opäť obrátil k duchu, k svätosti a nie k démonizujúcej podobe.

Keď kedysi spevák spieval, nie preto, že by chcel ukázať seba, ale preto, že bol prostredníkom k niečomu vyššiemu, čo je nad ním a mal to šťastie, že ním to mohlo prechádzať a cez jeho vytríbený spev sa mohlo prejavovať. Úctivý spev nám chýba.

Och, ako celý život hľadala som a hľadám umelcov, ktorí by spolu so mnou chceli hľadať a opäť nájsť stratenú cestu, v ktorej dielo a jeho krása sa s úctou prijíma a jeho hlboký obsah spoločne tvorí a nachádza a venuje sa mu dostatočný čas na prehĺbenie a pochopenie až sa vylúskne ten meditatívny obsah ako krásne Popoluškine šaty z orecha. Kde je to spoločné hľadanie pravej krásy a umeleckého kvalitného spojenia? Žiaľ ticho a nie v zlom závidím tým šťastlivcom, ktorým sa takáto cesta podarila a i dnes darí.

Vyzývam teda preto k spolupráci tých, ktorým záleží na pravom čistom umení, ktoré sleduje ducha a neubíja dušu, ktoré nepopiera dušu a ktorým záleží na nájdení skutočnej esencie a entelechie umenia a tónu, ktorý vyludzuje.

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže
Nové spirituálne možnosti pre spevácke umenie

*   Cesta spevu, ktorá má za úlohu skutočné stretnutie s duchovnou entelechiou samotnej bytosti tónu.

*   Osobitné pestovanie a zušľachťovanie duševno – duchovnej roviny t.j. celej ľudskej bytosti prostredníctvom spevu.

*   Protiváha k čisto fyziologickému a materialistickému pohľadu na spev.

*   Protiváha k súčasným speváckym školám, ktoré aktivizujú len nižšiu úroveň ľudskej bytosti a tým zabraňujú tvorivosti (čo ma za následok totálny úpadok speváckych schopností u ľudí – všeobecná fonasténia*, neškolený a tvrdo nasadzovaný hlasový prejav u popových spevákov, uprednostňovanie hlasného kričaného spevu pred subtílnym a citovým prejavom u spevákov klasickej hudby).

*   Snaha opätovného uznania obraznej a na podobenstvá bohatej reči starej talianskej školy.

 *   Spev vychádzajúci z éterického tela človeka a nie fyzického.

*   Pestovanie vnútorného sluchu, ktoré predpokladá značné posilnenie duševného prežívania.

*   Nesúhlas  s hodnotením hudby podľa afektívnosti či efektívnosti dráždivého účinku a s povrchným počúvaním na základe vnímania len hlukových komponentov tónových prejavov - tzv. hudobné barbarstvo.

*   Hľadanie vnútornej dimenzie, jedinečnosti prežívania a znovunájdenie špecifického zmyslu európskeho hudobného vývoja.

*   Zaoberanie sa umením potrebuje prejsť rozhodným prehĺbením, priamym umeleckým konaním, inak bude strhnuté vírom techniky.

*   Každý spievaný tón je potrebné prežívať skôr ako bytosť, ku ktorej máme pristupovať s bázňou, ak chceme byť účastní jej obohacujúceho vplyvu.

*V našej dobe, ktorá tak intenzívne tuneluje vnútorný život, sme naklonení používať tieto technické dráždiče ako stimulanty, ktoré nie sú zavádzané cez drogy, ale priamo cez sluch. Pasívne prázdnemu duševnému životu sa predstiera zdanlivá existencia. Nakoniec, ale končia účinky hlukových technických dráždičov práve tak, ako všetkých stimulujúcich prostriedkov totálnym ochabnutím, duševným spustošením, triviálne povedané smrteľnou nudou.

 

 

 

 

 

Walbork Werbeck Swärdstrom Škola odhalenia hlasu Dom u Bielej ruže

Krásny spev

Pre deti, mládež i dospelých

V bytíku ul Andreja Kmeťa 14 Banská Štiavnica

alebo v Dome u Bielej ruže Majer 254 Kostivrch medzi Novou Baňou a Žarnovicou

Malý festival krásneho spevu

pod záštitou Sidónie Gajdošovej - Haljakovej

Sidónia Gajdošová Haljaková

Inšpirácie

3009a8eb17506b852eb5df2fc156afda

Obrazotvornosť v speve

Perla Perpetua Voberová
7b398b33713264cafe9eac5fc184c88c

Obrazotvornosť v speve

Perla Perpetua Voberová
4883a15927552efe1147a8875953c6c3

Obrazotvornosť v speve

Perla Perpetua Voberová
5403ca262ee94b00096c202281b4ea08

Bel canto

Perla Perpetua Voberová
f959405b586cbbd54acd89e47548a2d3

Spievanie z hľadiska duchovnej vedy

Marie Führman
282020c0008386476866cd9eb20a455e

Metodika spevu

Mária Smutná Vlková
405233b288de9237567afa4ebb5350ac

Slovenská spevácka škola

Emília Sadloňová