Ponuka

Perla Perpetua Voberová
Túžba zbierka básní

Získajte krásnu knihu lyrickej poézie

s ľúbostnou a

prírodnou tematikou

a získajte pravidelné srdečné

pozvania na nádherné

umelecké, poznávacie a

praktické podujatia,

ktoré v prípade účasti

obohatia Vašu osobnosť.

imagges

Festivaly

Malé festivaly krásneho umenia

images (52)

Ateliér krásneho umenia

Ateliér krásneho umenia sa snaží spájať umelcov

v spoločnej umeleckej tvorbe

k jednej téme,

ktorá vrcholí spoločnou umeleckou slávnosťou.

Spája umelcov, ktorí sa usilujú o návrat

hlbokého poznania a morálnych impulzov do umenia

a ktorí chcú sa vzájomne inšpirovať

pri svojej tvorbe i inými umeniami

a tvoriť tak, čo najcelostnejšie umelecké diela.

imagges

Sofiania

Vyššia škola spirituálneho umenia

3
images (52)

Koncerty

Máte svadbu, slávnosť, jubileum, významné výročie alebo podujatie ? Pomôžem Vám vytvoriť čarovnú atmosféru prostredníctvom subtílnej hudby plnej citu.

imagges

Umelecká slávnosť

Umelecká slávnosť pri významnej príležitosti so zapojením amatérov i profesionálov s vystavaním spoločného krásneho slávnostného podujatia

6
7
imagges

Predstavenie

Spevoherno-divadelné predstavenie v spojení s eurytmiou.

images (61)

Stretnutie

Stretnutia s umením na zaujímavé témy, so zaujímavými ľuďmi a vždy i so spevom a eurytmiou

moje ponuky (3)
moje ponuky
5e2a696d7d8e438be01fb53c0bd3f63d

Prednáška

Prednáška na témy z oblasti spirituálneho umenia, duchovnej vedy, filozofie, spirituálnej psychológie

images (15)

Workshop

Rôzne praktické workshopy belcantového spevu, pohybového umenia - eurytmie, spirituálnej psychológie.

2
moje ponuky (8)
images (77)

Výučba eurytmie

Výučba pohybového eurytmie podľa individuálnych schopností jednotlivca i celej skupiny zameraná na umelecké stvárnenie ušľachtilej hudby a poetického textu.

images (17)

Výučba spevu

Zasvätenie do tajomstiev belcantového t.j. krásneho spevu vychádzajúceho z tradícií európskej školy tzv.klasickej hudby v novom šate tzv. Školy odhalenia hlasu.

moje ponuky (7)
moje ponuky (10)
images (17)

Pobyty s umením

Strávte pobyt so svojim umením v krásnom prírodnom prostredí a v romantických priestoroch Domu u Bielej ruže neďaleko Novej Bane a Žarnovice alebo v Piano apartmáne v historickom meste Banská Štiavnica.

images (17)

Rozhovor

Hľadanie životných riešení a životného naplnenia
s rešpektovaním individuality klienta.

1