Ateliér krásneho umenia

11a98ad739789e5c7996d75d28a38549

Udržať svoje vnútorné vedomie čisté

a vedieť, či sme schopní

prevziať zodpovednosť

za svoje tvorivé skúsenosti,

tak ako existujú vo svojej pravdivosti

a absolútnosti:

to je základ každého umenia...

Reiner Maria Rilke

Idea

Snažíte sa svoje umenie vykonávať čo najhlbšie subtílnym a pokorným spôsobom a vnímate, že ste nepochopení? Cítite sa osamelí so svojim umením a zároveň cítite, že by ste potrebovali zdieľať sa s ním s druhými umelecky cítiacimi dušami? Hľadáte inšpiráciu i z iných umeleckých smerov pre svoje ďalšie umelecké pôsobenie? Pripojte sa k nám a zúčastnite sa Ateliéru krásneho umenia, kde sa môžete vzájomne zdieľať s ostatnými umelcami a spolutvoriť s nimi vždy na jednu tému. Táto vzájomná tvorba bude zavŕšená spoločnou Umeleckou slávnosťou, kde sa zreprezentuje to, čo sa počas ateliéru vytvorilo.

Venovali ste sa v minulosti umeniu i dokonca ho máte vyštudované, ale povinnosti Vášho života Vás natoľko utláčajú vo svojej konzumnej protikladnosti, že Vám neostáva ani sila, ani chuť a ani priestor svoje umelecké snaženie realizovať? Cítite sa preto vo svojom podvedomí nešťastnými? Viete, že ste mali vždy talent na určitú umeleckú oblasť, ale ani rodinné prostredie a ani okolie Vás v tom nepodporovali, dokonca Vám ju zakazovali ako niečo, čím sa nedá uživiť a je to miesto len pre snílkov? Cítili ste v sebe vždy talent pre to ktoré umenie, ale mali ste pocit, že asi predsa len naň nemáte a chýbalo Vám k jeho realizácii dostatočné sebavedomie? Neviete ani či vôbec máte talent pre nejakú umeleckú oblasť, ale cítite, že umenie bytostne potrebujete, že ste po ňom hladnými a smädnými, i keď si to dostatočne nepripúšťate? Chceli by ste robiť nejaké umenie, ale myslíte si, že ste na to nie vhodní, alebo že to osud neurčil priamo Vám, ale sú tu na to iní?

Tento svet je hladný po umení, ktoré má krásu a oslovuje pravého ducha a dušu. Ľudia majú nedostatok umeleckej potravy a ich vnútro je preto prázdne, bezduché. Ušľachtilé umenie je pre človeka potrebné ako nebeská mana. Preto je tu príležitosť zasadiť aspoň malé semiačko, spojiť svoje sily a začať realizovať svoje umelecké nadšenie a učiť sa tak od ostatných a dávať im to, čo z Vás preteká priehrštím. Môže z toho vyklíčiť nežná rastlinka, ktorá môže vyrásť do kvitnúceho kríku a neskôr mohutného stromu nového umenia. A ako malým klíčiacim semienkom sú Ateliéry krásneho umenia, tak malá rastlinka môže vyrásť v škole Sofianii a ako kvitnúci krík vykvitnúť v zoskupení umelcov Mystica aeterna a možno neskôr ako mohutný strom v umeleckej kolónii vznikajúcej v okolí Domu u Bielej ruže. Pripojte sa svojim srdcom k tejto idei a k tomuto snaženiu a následne vlejte i vôľovo svoje sily - aby sa pozemsky mohlo realizovať to, čo Vám v duši klíči ako najčistejší ideál.

Ateliéry môžete absolvovať samostatne, alebo sa môžete rozhodnúť pre štúdium školy Sofianie, ktorej sú súčasťou príp. v ročnom štúdiu pohybového umenia- eurytmie alebo spevu.

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Program

Ateliéry sa konajú vždy druhý celý víkend v mesiaci

/keď je víkend prvého, ten sa nepočíta/

od štvrtka večera do nedele.

 

Štvrtok

Príchod do večerných hodín podľa možností účastníkov. Organizačné pokyny.

19.00 príbeh/rozprávka, legenda k danej téme/

Piatok

9.00 Eurytmia - hlásková

12.00 Obedová prestávka

15.00 Spev

18.00 Večerná prestávka

19.00 Práca s umeleckým textom k danej téme

 

Sobota

9.00 Eurytmia tónová

12.00 Obedová prestávka

15.00 tvorivá činnosť a príprava na umeleckú slávnosť

18.00 Večerná prestávka

19.00 Práca s filozofickým textom k danej téme

 

Nedeľa

11.00 Umelecká slávnosť k danej téme

13.00 Slávnostný obed

15.00 Spoločné a individuálne  rozhovory

 

 

Témy ateliérov

Rok 2021

22
23
24
25

Rok 2022

26
27
projekty 2
projekty 2 (1)
Projekty 3
Projekty 3 (2)
20
Projekty 3 (4)
Projekty 3 (5)
Projekty 3 (6)
projekty 1 (1)
Projekty 3

Pripravujeme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
1(1)
2(1)
3
4(1)
5(1)
projekty 10
6
7(1)
8(1)
9(1)
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(1)
22(1)
24(1)
23(1)
25(1)
26(1)
27(1)
29(1)
30(1)
28(1)
11(1)
10(1)